De Algemene Raad heeft (in overleg met de Stichting Jonge Balie Nederland) per 1 augustus 2013 mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe beroepsopleiding advocaten een nieuwe richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en een model arbeidsovereenkomst vastgesteld. De richtlijn en het model zijn geactualiseerd en enkele verduidelijkingen zijn doorgevoerd.
De Algemene Raad doet daarnaast in de richtlijn een voorstel voor twee varianten van arbeidsovereenkomsten (voor de duur van de stage of voor onbepaalde tijd) en heeft nadere informatie over de zogenoemde associatie opgenomen. Voorts is in de richtlijn de rol van de raad van toezicht benadrukt als bindend adviseur waar het de uitleg van de arbeidsovereenkomst of de samenwerkingsovereenkomst betreft.

 

•  Voor meer informatie zie www.advocatenorde.nl/advocaten/beroepsopleidingadvocatuur.

Download artikel als PDF

Advertentie