Dat zegt de interim-rapporteur in het septembernummer van het Advocatenblad dat deze week verschijnt.

Rein Jan Hoekstra is niet voor een door de overheid benoemd college van toezicht op individuele advocaten. Dat zegt de oud-Staatsraad in het septembernummer van het Advocatenblad dat deze week verschijnt.

Staatstoezicht, zoals staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) voorstelt, is volgens Hoekstra niet nodig. ‘Je moet geen toezicht op toezicht stapelen.’ Hoekstra stelt dat de wet voorschrijft dat het toezicht primair door de deken wordt uitgeoefend. ‘Zorg er nu voor dat dat toezicht op orde is.’ De oud-Staatsraad beschouwt het als ‘een ereplicht’ van de Nederlandse Orde van Advocaten om dit dekenale toezicht goed op orde te hebben.’

‘Pottenkijker’
Hoekstra vindt wel dat er ruimte is voor een ‘pottenkijker’ oftewel een onafhankelijke ‘systeemtoezichthouder’. Sinds 1 februari 2012 vervult Hoekstra zelf een dergelijke rol. In opdracht van de Orde van Advocaten onderzoekt hij als interim-rapporteur het dekenale toezicht op advocaten. ‘Het is een ereplicht van de Orde om het toezicht zelf goed op orde te hebben.’ Binnenkort zal de Tweede Kamer Hoekstra horen over zijn beslissingen om zo te kunnen besluiten wanneer het parlement het toezichtvoorstel van staatssecretaris Teeven behandelt.

Aanvankelijk was Hoekstra kritisch, maar eind juli toonde hij zich gematigd positief over de behaalde resultaten. Hij is te spreken over het aantal kantoren dat sinds januari 2013 proactief is bezocht en over de werkzaamheden van de nieuwe unit Financieel Toezicht Advocatuur. Momenteel hebben 178 kantoorbezoeken plaatsgehad. In de tweede helft van 2013 volgen er nog eens 350. In totaal is dan ruim 11 procent van de kantoren bezocht.

Hoekstra: ‘Dat is een goede ontwikkeling.’ Wel merkt hij op dat hij nog niet beschikt over een systematisch overzicht van de geconstateerde knelpunten. ‘Dit acht ik noodzakelijk voor een goede verantwoording.’

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie