Het aantal toevoegingen in zaken tegen de overheid is gestegen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2012.

De constatering is pikant aangezien staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) 85 miljoen euro op rechtsbijstand wil bezuinigen. In 2012 gaf de Raad voor Rechtsbijstand bijna 450 duizend toevoegingen af. Dat is 9 procent meer dan in 2011. Ook het aantal klantcontacten bij het Juridisch Loket is in 2012 sterk toegenomen.

Opvallend is het stijgende gebruik van de voorzieningen in het gehele stelsel: in zowel de nuldelijns-, eerstelijns- en tweedelijnsrechtshulp. In de eerste lijn nam het aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket toe.

Volgens de Raad is dit goeddeels toe te schrijven aan de invoering van de maatregel ‘diagnose en triage’ per 1 juli 2011, waardoor rechtzoekenden gestimuleerd worden eerst langs het Juridisch Loket te gaan, voordat zij de hulp inroepen van een advocaat. In de tweede lijn steeg het aantal toevoegingen verder door, na een aanvankelijke daling in 2011, volgens de trend die sinds 2000 zichtbaar is.

In de monitor is te lezen dat de dalende trend van ambtshalve toevoegingen en asieltoevoegingen doorzet. Het aantal civiele toevoegingen, waaronder bestuursrecht, steeg ten opzichte van 2011 na dalingen in 2001, 2007 en 2011. Het aantal niet-ambtshalve straftoevoegingen laat een forse stijging zien ten opzichte van 2011.

In 2012 verleenden 7.852 rechtsbijstandverleners, onder wie 7.462 advocaten gesubsidieerde rechtsbijstand. Volgens de Raad voor de Rechtsbijstand blijkt uit de monitor dat vraag en aanbod in 2012 goed in balans waren. De verlaging van de vergoedingen voor de advocatuur per 1 januari van dat jaar had volgens de Raad vooralsnog geen consequenties voor het aanbod. Na een continue daling is het bereik van het stelsel in 2012 gestabiliseerd op 35,9 procent van de Nederlandse bevolking.

Robert Stiphout

Advertentie