Ontslagdeskundigen hebben bij de Tweede Kamer gepleit voor één route in ontslagprocedures. Ze vinden het onverstandig dat in het sociaal akkoord van werkgevers, werknemers en kabinet twee routes overeind blijven.

Het sociaal akkoord, dat april dit jaar werd gesloten, wijst de goedkeuringsprocedure bij het UWV aan voor ontslagverzoeken om economische redenen. Werkgevers zouden de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter moeten gebruiken als er sprake is van disfunctioneren van werknemers.

Tijdens een hoorzitting maandag in de Tweede Kamer over het sociaal akkoord wees mr. S.F. Sagel (De Brauw, Blackstone Westbroek Advocaten) erop dat ontslagzaken vaak meerdere gronden hebben. ‘In veel economische ontslagzaken spelen ook aspecten van disfunctioneren’, zei hij. ‘Waarom maken we er dan niet één route van?’ Ook prof. mr. F.B.J. Grapperhaus, hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Maastricht University, en de Amsterdamse kantonrechter mr. M.V. Ulrici waren daar voorstander van.

Preventieve toetsing
Mr. Sagel pleitte ervoor om voortaan alleen de kantonrechter ontslagzaken te laten doen. ‘Wil je deze route kort en goed houden, dan vrees ik wel dat de preventieve toetsing zal moeten sneuvelen’, meende rechter Ulrici. Volgens mr. Sagel zou een werkgever de vrijheid moeten krijgen om een werknemer ontslag aan te zeggen. De laatste kan daar tegen opkomen bij de kantonrechter. Het sociaal akkoord opent voor partijen in ontslagzaken de mogelijkheid tot hoger beroep en appel, na een uitspraak van de kantonrechter.
Rechter Ulrici en prof mr. W. Bouwens, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit, vreesden dat dit ertoe zal leiden dat werknemers en werkgevers elkaar ‘kapot procederen’.

Mr. Sagel juichte deze voorgestelde wijziging tijdens de hoorzitting juist toe. ‘Onbegrijpelijk dat je nu in Nederland kunt doorprocederen tot de Hoge Raad als je vakantievlucht drie uur te laat is, maar niet als je ontslagen wordt.’

Maarten Bakker

Advertentie