Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie bezuinigt meer op de gesubsidieerde rechtsbijstand dan eerder was aangekondigd.

In de zomer maakte hij bekend een bedrag van 85 miljoen euro te willen korten op de uitgavenpost. Uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2014 blijkt nu dat hij er 91 miljoen euro op bespaart.

Teeven kondigde op 12 juli een stelselvernieuwing van de rechtsbijstand aan, die in 2018 een bezuiniging van 85 miljoen euro opgeleverd moet hebben. Daarbovenop zal hij komend jaar nog een aantal kleinere wetswijziging en AMVB’s doorvoeren, die de uitgaven aan rechtsbijstand nog verder verlagen. In 2014 moet dat al een bezuiniging van 33 miljoen euro opleveren. In 2018 loopt de totale bezuiniging op tot 91 miljoen euro.

Teeven streeft er verder naar dat hij in het komende jaar de nieuwe toezichtwet op de advocatuur al kan invoeren, hoewel de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten behandelen. De nieuwe wet is omstreden omdat Teeven daarin de oprichting van een toezichthoudend college aankondigt dat de advocatuur moet gaan controleren.

In 2014 moeten gedetineerden ook mee gaan betalen aan de kosten van detentie. Gedurende maximaal een half jaar krijgen ze dagelijks 12,50 euro in rekening gebracht. Dat levert het ministerie van Veiligheid en Justitie een besparing van 7 miljoen euro op. Daarnaast wil het departement vanaf volgend jaar veroordeelden laten bijdragen aan de kosten van het strafproces. Dat moet een bezuiniging van 53 miljoen euro opleveren.

Ook kondigen minister Opstelten en staatssecretaris Teeven aan dat in de richtlijnen van het Openbaar Ministerie minimale strafeisen komen voor ‘ernstige gevallen van recidive’.

Maarten Bakker

Advertentie