Van de deken

Veranderingen vallen zelden uit de lucht. Dus voordat ik inga op de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten en de positieve effecten daarvan op de advocaten van morgen, sta ik graag stil bij de grote inzet van alle betrokkenen om die verbeteringen teweeg te brengen. En met het resultaat, waarvoor begin september in Woudschoten de kick-off werd gegeven, mag de hele balie tevreden zijn.
In de nieuwe opleiding is meer aandacht voor ethiek, één van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport Met recht advocaat dat de Commissie-Kortmann in 2010 publiceerde. Daarnaast ligt de nadruk op vaardigheid. Waar de aandacht daarvoor in de oude opleiding zich in het eerste jaar concentreerde, is dat nu verspreid over de drie leerjaren. Op die manier wordt beter aangesloten bij de ontwikkeling die stagiaires gedurende die tijd doormaken. Ook nieuw: casussen uit de eigen kantoorpraktijk die de advocaat-stagiaires zelf aandragen. Zo wordt niet alleen hun dagelijkse werk in de opleiding geïntegreerd waardoor men meer inzicht krijgt in het eigen handelen, maar het zorgt er ook voor dat patroons intensiever betrokken worden bij de opleiding. Daar wordt zowel de stagiaire, de opleiding als het kantoor beter van.
Die kwaliteitsverbetering is wat mij betreft de key issue. Volgens de Britse topjurist Richard Susskind staat onze beroepsgroep de komende twintig jaar meer veranderingen te wachten dan in de afgelopen tweehonderd jaar: een steeds complexere wereld met bijhorende complexere juridische problemen; kritischer klanten en nieuwe concurrenten; en natuurlijk de immer voortdenderende ontwikkelingen op ICT-gebied. Aangezien wij allemaal willen dat ‘tomorrow’s lawyer’ net zo goed uitgerust wordt om die uitdagingen op dezelfde professionele en hoogkwalitatieve wijze het hoofd te bieden als de advocaat anno nu de zijne, kon daar niet later dan vandaag mee begonnen worden.
Maar minstens zo belangrijk om de beroepsopleiding op de schop te nemen en ‘kwaliteit boven alles’ als uitgangspunt te nemen: de maatschappij eist dat van ons. Wij advocaten hebben een publieke functie omdat recht en maatschappij communicerende vaten zijn. En door maatschappelijke veranderingen te signaleren en waar nodig te reageren, kunnen wij de rechtzoekende garanderen dat zijn juridische probleem ook in de toekomst in veilige handen is bij zijn of haar advocaat. Want alle veranderingen en ontwikkelingen ten spijt, kwaliteit is – en blijft – de meest preventieve vorm van toezicht.

Walter Hendriksen

 

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie