Hof van Discipline, 4 juni 2012, zaaknr. 1435, LJN: YA3609.
Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij. Gedragsregel 1.

Een advocaat die een rapport aan een deskundige overlegt waarvan hij weet dat de auteur ervoor door een medisch tuchtcollege is veroordeeld, handelt klachtwaardig.
In 1989 is klaagster slachtoffer geworden van een medische (operatie)fout. Mr. X staat sinds 2006 de behandelend arts en diens verzekeraar bij.
            Klaagster verwijt mr. X dat hij een deskundige een medisch rapport over haar ter beschikking had gesteld, terwijl de auteur van het rapport daarvoor een tuchtrechtelijke veroordeling had gekregen. Volgens het medisch tuchtcollege had de auteur zich moeten onthouden van een oordeel over de oorzaak van de klachten en van bepaalde als waarheid gepresenteerde suggesties. Het rapport had zich moeten beperken tot een technische kwaliteitsbeoordeling.
            Het Hof van Discipline oordeelt dat mr. X had behoren in te zien dat het rapport niet in de procedure mocht worden ingebracht. Mr. X heeft geprobeerd de deskundige te beïnvloeden en vervolgens geprobeerd dit te maskeren door hem te vragen verwijzingen naar het rapport te verwijderen. Daaruit volgt dat mr. X zich bewust was van de onbetamelijkheid van zijn handelwijze. Dat is klachtwaardig. Het hof legt mr. X de maatregel van een enkele waarschuwing op.

 

Download artikel als PDF

Advertentie