Hof van Discipline, 14 december 2012, zaaknr. 6255, LJN: YA4403.
Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij en zijn medeadvocaten. Gedragsregel 1.

Het toezenden van stukken aan een deskundige zonder deze aan de wederpartij te verstrekken is klachtwaardig, ook als het om bedrijfsgeheimen gaat. Mrs. X en Y waren de advocaten van de wederpartij van klagers. Zij hebben in dat verband een deskundige twee stukken gestuurd zonder een afschrift aan de wederpartij te verstrekken. Het betrof gegevens die zij als bedrijfsgeheim beschouwden dat niet ter kennis van de wederpartij mocht komen.
Het Hof van Discipline oordeelt dat een advocaat weliswaar een grote mate van vrijheid heeft om de belangen van zijn cliënte te behartigen op een wijze die hem goeddunkt, maar dat hij in een gerechtelijke procedure moet handelen in overeenstemming met de fundamentele beginselen van een eerlijk proces. Een oordeel over de schending van de beginselen van een eerlijk proces is niet voorbehouden aan de civiele rechter. Ook de Gedragsregels (waaronder Gedragsregel 15 lid 1) waken voor een eerlijk proces.
Hoewel mrs. X en Y jegens deskundigen en de wederpartij transparant zijn geweest over hun handelwijze en de redenen daarvoor, en ondanks het feit dat de deskundige geen acht heeft geslagen op de stukken, acht het hof hun handelwijze klachtwaardig. Het hof legt de maatregel van een enkele waarschuwing op.

Download artikel als PDF

Advertentie