Ook de advocatuur lijdt onder de economische crisis. Dat blijkt uit cijfers, ervaringen van lokale dekens en bedrijfskundigen. Emilie van Empel, deken van Breda-Middelburg: ‘We leven in een tijd waarin bedrijven vaker failliet gaan. Waarom zou dat voor de advocatuur anders zijn?’

Het Advocatenblad geeft in het oktobernummer inzicht in de gevolgen van vijf jaar economische crisis voor de advocatuur. Cijfers geven een somber beeld. Die van de Kamer van Koophandel tonen aan dat het aantal faillissementen van advocatenkantoren is toegenomen. In 2010 was dat er nog maar één, in 2012 waren het er acht en de eerste helft van 2013 telde vijf faillissementen.
Het aantal opheffingen ligt aanzienlijk hoger en nam de afgelopen vijf jaar ook toe, van 51 in 2008 tot 224 in 2012. Een toename die zich in 2013 naar alle waarschijnlijk voortzet. De eerste helft van het jaar zijn er al 119 kantoren opgeheven.

Salarisdaling
Het recente Nationaal Juridisch Salarisonderzoek Advocatuur van HR-adviseur RaymakersvdBruggen bevestigt de onheilstijding. Daaruit blijkt dat salarissen van advocaten gemiddeld genomen met 1,5 procent dalen. Inclusief bonussen dalen deze zelfs met 2,5 procent. Het is voor het eerst sinds het begin van het jaarlijkse onderzoek in 1999 dat de salarissen erop achteruitgaan.

Meer financiële problemen
De ervaringen van lokale dekens verschillen per arrondissement, maar allemaal constateren ze een omzetdaling. Paul Manning, de Overijsselse deken, zit al dertig jaar in het vak. Hij ziet een toenemende groep advocaten die serieus in de problemen raakt. ‘Tot en met tien jaar geleden heb ik nooit een kantoor failliet zien gaan.’ Inmiddels heeft hij als deken binnen zijn arrondissement zeker zes kantoren over de kop zien gaan. Emilie van Empel, deken van Breda-Middelburg, is er niet verbaasd over dat ook de advocatuur wordt getroffen door de crisis. ‘We leven in een tijd waarin bedrijven vaker failliet gaan. Waarom zou dat voor de advocatuur anders zijn?’

Lees het complete artikel over de gevolgen van de economische crisis voor de advocatuur in het oktobernummer van het Advocatenblad.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie