Bindend advies d.d. 27 februari 2012/62697
(Mrs. Schaar, Zuur en Jonker)
Advocaat reageert niet; gegronde klacht niet zonder meer reden tot schadevergoeding.

Bijstand in strafzaak. De cliënt klaagt dat de advocaat, afgezien van het sturen van brieven en correspondentie, niets voor hem heeft ondernomen. Met name is de advocaat niet verschenen op de regiezitting. De cliënt heeft zich ook niet adequaat kunnen verweren in de art. 12 Sv-beklagzaak en de tegen hem opgemaakte rapportages en de (volgens cliënt) meinedige processen-verbaal. De cliënt vordert schadevergoeding van 10.000 euro. De advocaat heeft de commissie geen reactie gegeven op de klacht.
            De commissie oordeelt dat – als niet weersproken – voldoende aannemelijk is dat de advocaat niet op de regiezitting is verschenen, in tegenstelling tot de met de cliënt daarover gemaakte afspraak. De advocaat heeft evenmin op de art. 12 Sv-zitting de afgesproken bijstand verleend, en is ook niet aanwezig geweest bij de behandeling van de opheffing c.q. schorsing van de detentie van de cliënt. De advocaat heeft niet gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat; de klacht is gegrond. Niet, althans onvoldoende is gebleken dat de gestelde schade is veroorzaakt door de advocaat.  De commissie ziet daarom geen reden tot toekenning van schadevergoeding.

 

Download artikel als PDF

Advertentie