Raad van discipline ’s-Gravenhage, 2 juli 2012, LJN: YA4638.
Ontvankelijkheid van de klacht; wat een behoorlijk advocaat betaamt tegenover de wederpartij. Gedragsregel 1.
Aanwezigheid advocaat bij ontruiming was in dit geval niet toegestaan.

Mr. X heeft zijn cliënt bijgestaan in een ontruimingsprocedure tegen klagers. Bij wijze van voorlopige voorziening heeft de kantonrechter de verzochte ontruiming afgewezen. Enkele dagen daarna heeft mr. X met behulp van de sterke arm het desbetreffende pand op basis van huisvredebreuk laten ontruimen. Bij de ontruiming was mr. X zelf aanwezig. Klagers hebben betwist dat sprake was van huisvredebreuk; volgens hen had de cliënt van mr. X geen geldige titel. Zij stellen dat mr. X dit wist, althans behoorde te weten.
De raad overweegt dat niet kan worden vastgesteld dat mr. X bekend was met de inhoud van het vonnis van de kantonrechter, maar wel dat hij verzuimd heeft de al aangekondigde beslissing van de kantonrechter op de ontruimingsvordering van zijn cliënt af te wachten. Bovendien was niet gebleken dat de cliënt het vonnis van de kantonrechter niet kon afwachten. In die omstandigheden handelde mr. X tuchtrechtelijk laakbaar door bij de ontruiming aanwezig te zijn zonder de betrokken instanties te informeren over de gang van zaken bij het kort geding en het kortgedingvonnis waarbij de ontruiming was afgewezen. Mr. X had zijn cliënt moeten adviseren het vonnis af te wachten ofwel moeten weigeren aanwezig te zijn, tenzij alle bij de ontruiming betrokkenen voorafgaand volledig over het kort geding door hem waren geïnformeerd. Dit laatste is niet gebleken. De raad legt mr. X de maatregel van een enkele waarschuwing op.

Download artikel als PDF

Advertentie