Raad van discipline Den Haag, 14 mei 2012, LJN: YA4809.
Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Zorg voor de cliënt. Gedragsregel 1.
Zorgplicht voor gedetineerde cliënt in beperkingen.

Mr. X heeft klager bijgestaan tijdens het strafpiket. Klager was in beperkingen gesteld. Na de voorgeleiding bij de rechter-commissaris zocht klager vruchteloos telefonisch contact met mr. X. Daarop liet klager per brief weten eventueel van advocaat te willen wisselen. Twee dagen voor de eerstkomende behandeling in raadkamer overhandigde mr. X zonder nader overleg met klager het strafdossier aan de zus van klager. De zus schakelde vervolgens een andere advocaat in.
            De raad overweegt dat als aan een gedetineerde cliënt alle beperkingen zijn opgelegd, voor de advocaat de absolute verplichting geldt zich te onthouden van elke gedraging die in strijd is met het doel van die beperkingen, te weten dat er geen contact is tussen de verdachte en de buitenwereld. Weliswaar staat het een advocaat in beginsel vrij om zich terug te trekken uit een zaak als er geen sprake meer is van het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen, maar een advocaat mag zich niet op een ontijdig moment onttrekken en moet zorgvuldig te werk gaan om de belangen van de cliënt niet te schaden. Het had op de weg van mr. X gelegen om zelf contact op te nemen met de cliënt om de inhoud van diens brief te bespreken en te bezien op welke manier zijn dossier aan een andere advocaat kon worden overgedragen. Ook had mr. X zich in dat geval moeten inspannen om een andere advocaat voor klager te vinden. De raad legt aan mr. X de maatregel van berisping op.

Download artikel als PDF

Advertentie