‘Advocaten moeten onbevreesd, onvervaard en onafhankelijk tegen de overheid op kunnen treden.’ Met dit strijdlustige devies opende algemeen deken Walter Hendriksen het Jaarcongres van Nederlandse Orde van Advocaten.

Zo’n zeshonderd vakbroeders en -zusters hoorden het pleidooi van de deken tegen staatstoezicht (‘niet soms, niet een beetje, helemaal niet’) instemmend aan. De toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de rechtspraak zijn in gevaar, stelde Hendriksen. ‘Recht is een recht’.

 

In de afsluitende plenaire discussie kwam het overheidstoezicht weer aan bod. Eerste Kamerlid en voorzitter van de vereniging van medisch specialisten Frank de Grave was daarin kritisch op de lobby van de advocaten. ‘Dit voorstel voor staatstoezicht is niet bedacht door een mallotige staatssecretaris op een achternamiddag. Zeg niet alleen maar nee. Geef goede tegenargumenten en zorg dat je deze discussie al in de Tweede Kamer wint. Laat zien welke kwaliteit je biedt.’

 

Advocaat Wim Anker is mordicus tegen het voorstel van staatstoezicht. ‘Het zelfreinigend vermogen is goed en de arm van de overheid is lang genoeg. Daar moet een stuk af.’ Margot Trappenburg, lid van de Raad van Advies van de Orde, kreeg de hele zaal tegen zich toen ze wat bout stelde dat het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep echt wel beter kon.

 

Naast het plenaire gedeelte werd voor de nodige studiepunten gezorgd in de vorm van deelsessies door verschillende specialisatieverenigingen. De vernieuwde, korte opzet van het congres werkte volgens Deken Hendriksen prima. ‘Een kort middagprogramma geeft focus. Of dat volgend jaar weer zo is, laat ik aan de consument over. We zullen de evaluaties goed bestuderen.’

 

Erik Jan Bolsius

Advertentie