Familierecht Advocaten en Scheidingmediators (VFAS), Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Letselschade advocaten (LSA) en de vereniging van slachtoffers van Personenschade (ASP) ontvingen als eerste specialisatieverenigingen het Ordekeurmerk.

De specialistenverenigingen Familierecht Advocaten en Scheidingmediators (VFAS), Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Letselschade advocaten (LSA) en de vereniging van slachtoffers van Personenschade (ASP) ontvingen afgelopen vrijdag tijdens het Jaarcongres als eerste het Ordekeurmerk. Met dit keurmerk, aldus algemeen deken Walter Hendriksen die ze aan de gelukkige ontvangers overhandigde, ‘wil de Orde verdere kwaliteitsverbetering stimuleren en het kwaliteitsbewustzijn vergroten.’

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, moet een specialisatievereniging – naast volledige rechtsbevoegdheid – ‘het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op een onderscheiden rechtsgebied ten doel hebben’. Hoe men dat wil vorm geven, dient uiteengezet te worden in een plan.

Verder moet onder andere aangegeven worden hoe men de activiteiten van collegiale toetsing en/of intervisie bevordert en op welke wijze de controle op misbruik is geregeld. Ook verplicht is dat de vereniging opleidingsvereisten heeft om lid te mogen worden (en te blijven) en dat men een ledenlijst online publiceert. Zo wordt het voor de cliënt in één oogopslag duidelijk in welk rechtsgebied de advocaat gespecialiseerd is, aldus de website van de Orde.

Vijfhonderd uur
Advocaten die voor het keurmerk van hun specialisatievereniging in aanmerking willen komen, moeten tenminste vijf jaar ervaring hebben op dat specifieke rechtsgebied, er minimaal 500 uur per jaar aan besteden en minstens de helft van de PO-punten op dat betreffende rechtsgebied halen. Wie daaraan voldoet, mag het beeldmerk (zie foto) gebruiken.

Advertentie