De Raad van State was kritisch, maar toch houdt staatssecretaris Fred Teeven vast aan het plan gevangenen met een enkelband naar huis te sturen. Dat roept vragen op. Zijn kritische adviezen over de voorstellen van het ministerie regel of uitzondering? En stuit Veiligheid en Justitie meer dan andere departementen op weerstand van het adviesorgaan?

Afgelopen maandag stuurde staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) zijn wetsvoorstel voor elektronische detentie naar de Tweede Kamer. Dat terwijl de Raad van State het plan beoordeelde als slecht onderbouwd en mogelijk gevaarlijk. Ook het toezichtvoorstel van staatssecretaris Teeven, werd ondanks het kritische advies van het adviesorgaan in de zomer van 2012 naar het parlement gestuurd.  

Advies
Op adviesaanvragen van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de Raad van State met enige regelmaat een kritisch advies (dictum 4, 5 en 6). Deze adviezen gaan onder meer over wetsvoorstellen, verdragen, nota’s van wijziging en ontwerpbesluiten. In 2011 bracht de Raad van State in totaal negentig adviezen uit aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt uit het Jaarverslag 2011 van de Raad van State. Daarvan waren er acht met dictum 4 (‘niet dan nadat’), twee met dictum 5 (‘niet aldus’) en één met dictum 6 (‘niet’). In totaal kreeg 12,2 procent van de aanvragen een ‘zwaar’ advies (dicta 4-6). In absolute aantallen (elf) scoorde Veiligheid en Justitie het hoogste aantal kritische adviezen van alle ministeries.  

Relatief gezien daarentegen maakte het ministerie het niet bonter dan sommige andere ministeries. In 2011 was 40 procent van de adviezen aan het ministerie van Algemene Zaken kritisch. Maar aan dat departement werden dat jaar ook slechts vijf adviezen verleend. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (15,5 procent), Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (15,2 procent) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (15,0 procent), sleepten in 2011 procentueel ook meer kritische adviezen binnen dan Veiligheid en Justitie.  

‘Zware jongens’
Ook in 2012 oogstte Veiligheid en Justitie in absolute aantallen de meeste kritische adviezen (zeven). Ook in dat jaar hoorde het ministerie van Veiligheid en Justitie procentueel gezien niet tot de ‘zware jongens’. Vergeleken met Defensie (16,7 procent), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (11,4 procent), Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (10,3 procent), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (10,0 procent), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (9,1 procent), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (8,9 procent), kwam Veiligheid en Justitie er met 8,1 procent redelijk vanaf.  

Bij het uitbrengen van adviezen over wetsvoorstellen kijkt de Raad van State naar de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van wetten. Bovendien toetst de raad of de voorstellen in overeenstemming zijn met de grondwet, EU-recht en internationale verdragen. Tenslotte wordt gekeken naar wetstechniek. Adviezen van de Raad van State mogen ministeries geheel of gedeeltelijk naast zich neerleggen. Van het aantal ‘zware’ adviezen over 2013 heeft de Raad van State nog geen overzicht.  

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie