Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (VVD) wil het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven uitbreiden. Zaterdag 5 oktober stuurde de staatssecretaris daartoe een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties.

Slachtoffers moeten zich op de terechtzitting uit kunnen laten over de schuld van de verdachte, het bewijs en de strafmaat. Zo staat in het wetsvoorstel van de staatssecretaris te lezen. Op dit moment mogen slachtoffers alleen vertellen wat het strafbare feit voor hen persoonlijk heeft betekend.

Ook stelt Teeven voor nabestaanden van slachtoffers van ernstige verkeersovertredingen de mogelijkheid te geven een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Naar schatting komt dat neer op vijftig tot honderd zaken per jaar.

Als het wetsvoorstel wordt ingevoerd, betekent dit een versterking van de positie van het slachtoffer. Momenteel mogen slachtoffers ononderbroken hun persoonlijke verhaal doen. Als het slachtoffer na de uitbreiding van het spreekrecht een verklaring aflegt, die belastend is voor de verdachte, moet de verdachte deze verklaring kunnen betwisten en het slachtoffer daarover vragen kunnen stellen. Het slachtoffer wordt dan als getuige beëdigd.

Het uitgebreide spreekrecht wordt ook wel adviesrecht genoemd en is een aanvulling op het huidige spreekrecht. Ook nabestaanden en andere personen aan wie het spreekrecht is toegekend, kunnen er een beroep op doen. Met deze uitbreiding blijft het slachtoffer wel procesdeelnemer en wordt geen zelfstandige procespartij.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie