Rein Jan Hoekstra maakte de verlenging van zijn rapporteurschap woensdag bekend tijdens een gesprek met de vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie.

Oud-Staatsraad Rein Jan Hoekstra blijft op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) langer aan als rapporteur. Hoekstra onderzoekt hoe het gesteld is met het dekenaal toezicht op de advocatuur. Hij zou zijn werkzaamheden eind 2013 afronden, maar plakt er nog een termijn van een jaar aan vast. Hoekstra maakte de verlenging van zijn rapporteurschap woensdag bekend, tijdens een gesprek met de vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie. Hij wil het komend jaar nog verslag doen van de aanscherpingen in het dekenaal toezicht die de Orde in gang heeft gezet.

Vorderingen
De kamercommissie hoorde rapporteur Hoekstra ter voorbereiding van het kamerdebat met staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie over diens toezichtvoorstel voor de advocatuur. Dat voorstel is omstreden omdat Teeven de advocatuur wil laten controleren door toezichthouders benoemd van overheidswege. Dat zou de onafhankelijkheid van de advocatuur aantasten. De commissieleden wilden van Hoekstra weten welke vorderingen de advocatuur zelf heeft gemaakt met het dekenaal toezicht. Volgens de rapporteur haalde dat toezicht bij de start van zijn onderzoek ‘net een voldoende’.  Nu, bijna twee jaar later, ligt de score ‘tussen een 7 en 8’. 

Externe controle
Hij wil dat de dekens elkaar nog beter controleren. Meer onderlinge afstemming moet ertoe leiden dat er geen groot verschil meer is tussen het dekenaal toezicht in de verschillende arrondissementen. Hoekstra vindt dat er, naast het dekenaal toezicht, toch externe controle op de advocatuur nodig is. Maar hij vroeg zich tijdens het gesprek met de kamercommissie wel af of het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven daartoe voldoende ‘toegevoegde waarde’ heeft.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie