Op 30 november begint de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk. Van alle beroepsgroepen was de advocatuur sinds 1813 het meest dominant aanwezig in de nationale politiek. Een optelsom door het Advocatenblad leert dat van alle ministers liefst één op de vier ooit advocaat was.

Ook veel parlementariërs kennen een verleden in de advocatuur, zo is te lezen in het novembernummer van het Advocatenblad. Van alle Tweede Kamerleden sinds 1813 is bijna één op de vijf (oud-)advocaat. In de Eerste Kamer zijn Kamerleden nog beter vertegenwoordigd. Overigens blijken de advocaat-politici vooral afkomstig uit confessionele of liberale hoek, uit rechtse hoek dus.

 

Het percentage advocaat-politici in de regering en Tweede Kamer piekte omstreeks 1850 en is sindsdien gestaag gedaald tot een klein aantal nu. Het aandeel advocaat-politici in de Eerste Kamer piekte in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Advertentie