Advocaat worden? Je boft. De opleiding is compleet vernieuwd. De lesmethodes zijn innovatief, de stof is veel beter op de praktijk toegespitst en er is meer aandacht voor de beroepsethiek. Het Advocatenblad liep mee met de lichting die begin september als eerste begon aan de nieuwe beroepsopleiding. Wat blijkt? Er wordt gefluisterd dat de advocaat van straks een betere advocaat is dan die van nu. Een advocaat 2.0 dus.
     Of de advocaten van straks ook echt beter zijn, moet natuurlijk nog blijken. Zo is het nog een hele toer om een ethisch zeer onderlegde advocaat als Liesbeth Zegveld naar de kroon te steken. Lees het interview met haar maar op pagina 12. ‘Het recht is geen doel op zich, maar moet mensen dienen’, stelt Zegveld. En Joost Italianer, partner bij NautaDutilh, is beroepsethiek ook niet vreemd. Hij onderwees deze zomer Chinese strafrechtadvocaten om de rechtsontwikkeling in China te stimuleren (zie ‘Voor mij allemaal helden’, op pagina 28).
     Om echt betere advocaten te zijn, moeten de advocaten van straks ook minstens zoveel juridische kennis bezitten als de advocaten van ‘de oude school’. En ook dat zal niet meevallen. Advocaten bezitten zoveel kennis dat ze er baantjes bijnemen om al die kennis te gelde te maken. De een is docent, de ander schrijver, weer een ander annotator. Lees de inspirerende overdenkingen van deze advocaten-plus op pagina 7.
     Voorlopig zijn de advocaten van straks dus vooral een belofte voor de toekomst. Maar dan wel een mooie belofte. Directeur van het Institute for Advanced Study en vermaard uitlegger van moeilijke zaken Robbert Dijkgraaf zei eens dat het hem zo deemoedig maakt dat hij als deskundige en wiskundige nu op de toppen van het inzicht staat, wetend dat volgende generaties via die toppen nog veel hoger klimmen naar nieuwe toppen. Voor de advocatuur zou hetzelfde kunnen gelden. Nu nog waarmaken die belofte. Robert Stiphout hoofdredacteur Advocatenblad

Download artikel als PDF

Advertentie