De Orde van Vlaamse Balies heeft zich in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gekeerd tegen de toezichtwet van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). De advocatuur in Vlaanderen volgt met argusogen de ontwikkeling in Nederland, uit angst dat ze zelf ook meer onder curatele van de overheid komt te staan.

‘Het is een kwalijke zaak’, zegt Eddy Boydens, de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, over de toenemende druk van de overheid op de advocatuur in Nederland én België. Hij schreef met de veertien stafhouders van de Orde, de Vlaamse dekens, een brief aan de Nederlandse volksvertegenwoordiging over het voornemen van Teeven om een College van Toezicht voor de advocatuur in het leven te roepen.
‘De onafhankelijkheid van de advocatuur is een van de pijlers van onze rechtsstaat’, is te lezen in de brief van de Vlaamse balies. De advocatuur moet zelf kunnen waken over de nakoming van de beroepsplichten, zo menen de Vlaamse advocaten. Ze onderschrijven daarom het protest van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) tegen het toezichtvoorstel van Teeven.

Kantoorbezoeken
Boydens vertelt dat de Vlaamse balies in 2006, bij de herziening van het tuchtrecht voor Vlaamse advocaten, het dekenaal toezichtmodel uit Nederland als voorbeeld hebben genomen. ‘Het is een schitterend model, dat wel regelmatig geëvalueerd moet worden.’ Boydens voelt ook veel voor de proactieve aanpak van de Nederlandse Orde, waarin de dekens regelmatig kantoorbezoeken afleggen. ‘Dat is bij ons ook een “hot item”.’
De Vlaamse ordevoorzitter constateert dat ook de Belgische overheid steeds meer grip probeert te krijgen op de advocatuur. ‘We zien dat bij de witwasregeling, bij het beheer van de derdengelden door advocaten, en ook in de BTW-wetgeving.’

Maarten Bakker

Advertentie