Advocaten hebben het druk. Althans:dat lijkt zo. En velen vinden het interessantom dat te suggereren. Drukte alssymbool van maatschappelijk succes.

     Nu blijkt uit internationaal onderzoekdat in Nederland per werknemer erg weiniguren worden gemaakt. In Nederlandheb je het dus al vrij snel druk: een veertigurigewerkweek wordt al gezien alseen forse belasting. Als een advocaat derhalvevijfenveertig of zelfs vijftig uur perweek werkt, kan hij/zij in Nederland welmet droge ogen beweren dat het extreemdruk is. In Amerika is men van dergelijkeuren nog lang niet onder de indruk: danmoet je echt meer dan zeventig uur perweek maken. Of die uren effectief zijn isdan wel de vraag: Parkinson’s law (werkheeft de neiging de beschikbare ruimte tevullen) is ook daar van toepassing.

     Maar of je nu dertig uur per weekwerkt of zeventig, het blijft nuttig enprettig om werkuren zo effectief mogelijkte maken om daarna andere (declarabele)klussen te doen of om eerder ‘vrij’te hebben. Timemanagement heeft eenaantal nuttige tips over hoe dat te doen.In vogelvlucht de belangrijkste punten:

Er zijn veel, en vaak prima cursussentimemanagement waarin je de hoofdregelsin één dag kunt leren. Wellicht ishet een goed idee om eens zo’n trainerop kantoor langs te laten komen opdatiedereen (advocaten en ondersteuning)samen nieuwe routines kan uitwerken.

     De digitale tijd vraagt intussen nogmeer focus dan voorheen: e-mails, sms’en, tweets en andere social media wekkende suggestie van effectiviteit en nuttigheid,maar het tegendeel is doorgaans hetgeval. Timothy Ferriss schreef er een interessantboek over: The 4-Hour Workweek. Suggesties daaruit: check je mail en voicemailsslechts twee keer per dag, en kondigdat ook aan.

     En – nog het belangrijkst – hoe effectiefje werk ook is/wordt, zorg vooral datje werk doet waar je plezier in hebt. Methart en ziel werken, is optimaal werken. 

Advertentie