Voor advocaten relevante Haagse voornemens en nieuwe wetten. Contante betalingen aan advocaten ingeperkt Status Besluit college van afgevaardigden. Inhoud Het college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft in september besloten dat advocaten voortaan nog maar maximaal 5.000 euro (was 15.000 euro) aan contant geld mogen ontvangen van hun cliënt. Betalingen boven 5.000 euro zijn slechts mogelijk na overleg met de deken. Dit besluit betekent wijziging van artikel 10 Verordening op de administratie en financiële integriteit (VAFI), dat een belangrijke rol speelde in de tuchtzaken die leidden tot de schrapping van Bram Moszkowicz. In werking 1 januari 2014. Uitbreiding gronden voorlopige hechtenis Status Voorlopig verslag Eerste Kamer verwacht 15 oktober 2013. Inhoud Wetsvoorstel 33 360 voegt aan het Wetboek van Strafvordering gronden voor voorlopige hechtenis toe: bij verdenking van openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, (zware) mishandeling of vernieling in de publieke ruimte of tegen personen met een publieke taak. Denk aan uitgaansgeweld, misdrijven tijdens evenementen zoals voetbalwedstrijden, concerten, dansfeesten en oudejaarsvieringen, in het openbaar vervoer, op stations, dicht bij winkels of uitgaansgelegenheden. Berechting van het misdrijf moet via snelrecht binnen zeventien dagen en vijftien uren plaatsvinden. In werking Beoogd 1 januari 2014. Toevoegingsvergoedingen omlaag, eigen bijdragen omhoog Status AMvB van 10 september 2013. Inhoud Het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstand-verleners (Stb. 19-9-2013, 345) bevat nieuwe besparingen op toevoegingen: • verhoging eigen bijdragen rechtzoekenden; • extra verhoging eigen bijdragen bij scheidings- en daaraan verwante zaken; • opnieuw eigen bijdrage bij opvolgend deskundigenoordeel; • opnieuw eigen bijdrage bij toestemming voor bestede extra uren; • afschaffing anticumulatiebepaling; • tweede verlaging van het basisbedrag, nu tot 104,85 euro; • lagere vergoeding bij onder meer kennelijk ongegronde zaken. In werking 1 oktober 2013. Verhoging griffierechten met gemiddeld vijftien procent Status Ingediend 17 september, verslag Tweede Kamer verwacht 31 oktober. Inhoud Wetsvoorstel 33 757 verhoogt de griffierechten met gemiddeld vijftien procent. Dit ondanks eerdere kritiek uit het veld en van de Raad van State. De Raad signaleerde in zijn advies van 30 augustus 2013 onder meer dat de griffierechten in hoger beroep en cassatie met wel dertig tot honderd procent worden verhoogd. In werking Beoogd in 2014. Beperking vestiging Antillianen in Nederland Status Verslag Tweede Kamer van 10 september. Inhoud Dit initiatief-wetsvoorstel (33 325) van het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) beperkt de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland. De vestigingseisen zijn zo veel mogelijk gelijkgesteld met de voorwaarden die gelden voor EU-onderdanen. Na het verslag van de Tweede Kamer is Bosman weer aan het woord. In werking Beoogd in 2014. Civielrechtelijk Bestuursverbod Status Internetconsultatie in mei gesloten. Indiening wetsvoorstel eind dit jaar. Inhoud Invoering in de Faillissementswet van het zogeheten civielrechtelijk bestuursverbod. Een bestuurder met een bestuursverbod mag maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Dat moet voorkomen dat frauduleuze bestuurders na een faillissement hun activiteiten via omwegen en met nieuwe rechtspersonen voortzetten. Het is één van de op 26 november 2012 aangekondigde maat-regelen om faillissementsfraude effectiever te bestrijden (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). De officier van justitie of de curator kan de rechter vragen een bestuursverbod uit te spreken. In werking Beoogd in 2015. Verlies Nederlanderschap bij terroristische activiteiten Status Voorontwerp sinds 30 augustus bij Adviescommissie Vreemdelingenzaken. Inhoud Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Deelname aan een terroristische organisatie leidt automatisch tot verlies van het Nederlanderschap. Dit ter uitvoering van de motie-Dijkhoff (VVD) (Kamerstukken II 29 754, nr. 224). Er moet wel een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling zijn. Nu is verlies van rechtswege alleen mogelijk als iemand vrijwillig dienst neemt in het leger van een vijandige staat. In werking Onbekend. Gerbrandydebat Gesubsidieerde rechtsbijstand en toezicht op advocaten. Deze onderwerpen staan centraal tijdens het Gerbrandydebat van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op woensdag 13 november in So-ciëteit De Witte (Plein 24 in Den Haag). Ard van der Steur (Tweede Kamerlid VVD), Jeroen Recourt (Tweede Kamerlid PvdA), Cees Korvinus (advocaat Korvinus Van Roy & Zandt Advocaten) en Peter Plasman (advocaat Plasman Advocaten) gaan met elkaar over deze onderwerpen in debat. Het debat begint om 18.30 uur en zal ruim een uur duren. De inloop is vanaf 17.30 uur en achteraf is er een borrel. Toegang is gratis. Het debat bijwonen? Stuur een mail met uw gegevens aan Alexie Rolf von den Baumen: a.rolfvondenbaumenA advocatenorde.nl. Nacht van de Rechtsstaat De Nederlandse Grondwet staat centraal tijdens de vierde editie van de Nacht van de Rechtsstaat op 22 november 2013 in Felix Meritis (Keizersgracht 324 in Amsterdam). In alle zalen van het Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap gaan politici, wetenschappers en betrokken burgers in gesprek over de betekenis en huidige staat van de Grondwet. Is die wel klaar voor de 21ste eeuw? Het debat begint om 20.00 uur. Toegang is 10 euro. Kaarten bestellen kan op http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/nacht-van-de-rechtsstaat-2013/. Schots avontuur Het European Lawyers’ Programme heeft plaats van 7 april 2014 t/m 27 juni 2014) in Edinburgh, Schotland. Samen met twaalf Euro-pese advocaten volgen deelnemers aan de Universiteit van Edinburgh een negendaagse introductiecursus, met aansluitend tien weken praktijkstage. Ze lopen mee met één van de Court of Session Judges en met een Schotse advocaat. Solliciteer vóór 15 december 2013 naar één van de plaatsen. Na afloop zijn deelnemers lid van alumnivereniging European Lawyers Association met jaarlijks een buitenlands congres. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij cornélie.arnoutsAboekel.com of rammelooAvandoorne.com.

Download artikel als PDF

Advertentie