Recent stelde de Raad van State dat het wetsvoorstel voor elektronische detentie slecht was onderbouwd. Toch hield verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven (VVD) vast aan het plan om gevangenen met een enkelband naar huis te sturen. Zijn kritische adviezen over de voorstellen van het ministerie regel of uitzondering? En stuit Veiligheid en Justitie meer dan andere departementen op weerstand van het adviesorgaan?

     Op adviesaanvragen van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de Raad van State met enige regelmaat een kritisch advies (dictum 4, 5 en 6). Deze adviezen gaan onder meer over wetsvoorstellen, verdragen, nota’s van wijziging en ontwerpbesluiten. In 2011 bracht de Raad van State in totaal negentig adviezen uit aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt uit het Jaarverslag 2011 van de Raad van State. Daarvan waren er acht met dictum 4 (‘niet dan nadat’), twee met dictum 5 (‘niet aldus’) en één met dictum 6 (‘niet’). In totaal kreeg 12,2 procent van de aanvragen een ‘zwaar’ advies (dicta 4-6). In absolute aantallen (elf) scoorde Veiligheid en Justitie het hoogst aantal kritische adviezen van alle ministeries.

Relatief gezien daarentegen maakte het ministerie het niet bonter dan sommige andere ministeries. In 2011 was veertig procent van de adviezen aan het ministerie van Algemene Zaken kritisch. Maar aan dat departement werden dat jaar ook slechts vijf adviezen verleend. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (15,5 procent), Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (15,2 procent) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (15,0 procent) sleepten in 2011 procentueel ook meer kritische adviezen binnen dan Veiligheid en Justitie.

     Ook in 2012 oogstte Veiligheid en Justitie in absolute aantallen de meeste kritische adviezen (zeven). En ook in dat jaar hoorde het ministerie van Veiligheid en Justitie procentueel gezien niet tot de ‘zware jongens’. Vergeleken met Defensie (16,7 procent), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (11,4 procent), Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (10,3 procent), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (10,0 procent), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (9,1 procent), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (8,9 procent) kwam Veiligheid en Justitie er met 8,1 procent redelijk vanaf. Van het aantal ‘zware’ adviezen over 2013 heeft de Raad van State nog geen overzicht.

Download artikel als PDF

Advertentie