Dat is de inschatting van Casper Riekerk, advocaat financieel recht bij Finnius Advocaten in Amsterdam.

Klanten van de Rabobank die de bank aansprakelijk willen stellen voor de manipulaties met de Libor-rente hebben een zware dobber. Dat is de inschatting van Casper Riekerk, advocaat financieel recht bij Finnius Advocaten in Amsterdam.

Alleen een klantenopstand kan een hausse aan dergelijke zaken uitlokken. De Rabobank moet een boete van 774 miljoen euro betalen wegens gesjoemel met Libor, het rentetarief waartegen banken elkaar geld lenen en de basis voor rentetarieven van een groot aantal bancaire producten zoals hypotheken. Rabobank-topman Sipko Schat zei in Nieuwsuur dat hij niet beducht is voor schadeclaims. Riekerk kan daar een eind in meegaan, zegt hij. ‘Libor wordt vastgesteld aan de hand van opgaven van acht tot achttien partijen. De 25 procent hoogste en laagste waarden worden geschrapt, het gemiddelde van de rest bepaalt het Libor-tarief. Een bank die een afwijkende opgave doet, heeft dus niet automatisch invloed op Libor.’

Het zal voor bankklanten een enorme klus zijn om de aansprakelijkheidsclaim hard te maken: ‘Je moet terug in de tijd gaan om aan te tonen dat het Libor-tarief is gemanipuleerd. Daarna moet je kunnen bewijzen wat volgens jou het tarief had moeten zijn en ook dat je schade hebt geleden. Er moet een causaal verband zijn tussen de schade en de manipulatie. Een weinig kansrijke zaak. Het zal voor mevrouw Jansen niet meevallen om te bewijzen dat haar hypotheekrente is gestegen door manipulatie van Libor door bijvoorbeeld de Rabobank.’

Daarmee is niet gezegd dat de advocatuur weinig met de Libor-kwestie te maken krijgt, aldus Riekerk. ‘Als er een klantopstand komt en een slimme advocaat weet claims te bundelen, dan zullen die zaken juridisch uitgevochten worden. Als Rabo in een conflict gezogen wordt, zal de bank zich moeten verweren.’ Riekerk verwacht dat dergelijke zaken veelal in der minne worden geschikt.

Tekst: Peter Louwerse

Advertentie