Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie denkt aan een algemene verlaging van het uurtarief voor alle advocaten, om de bezuiniging op de rechtsbijstand door strafrechtadvocaten te verzachten. Het uurtarief zou dan nog net boven de 100 euro uitkomen.

Teeven maakte dat bekend tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de bezuiniging van 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat voorstel zou er geen vergoeding meer zijn voor rechtsbijstand in de piketfase, tot het bevel van gevangenhouding. Verder zou de strafrechtadvocatuur hard getroffen worden door een voorgenomen verlaging van het tarief voor bewerkelijke zaken naar 70 Euro per uur.  


Tijdens het overleg met de Kamer opperde Teeven drie alternatieven voor beide omstreden maatregelen.  Hij zou het algemene uurtarief voor de gehele advocatuur kunnen verlagen, met een bedrag tussen 1,50 en 2,50 euro, tot net boven de honderd euro.  Daarnaast denkt hij aan de invoering van eendegressief tarief, waarbij de werkzaamheden  aan de staart van een strafrechtelijke procedure minder vergoed worden dan werkzaamheden in de beginfase. Een andere mogelijkheid is dat bepaalde vormen van rechtshulp, bijvoorbeeld in uitleveringszaken, minder punten krijgen.


Met deze maatregelen hoopt de staatssecretaris toch 15,9 miljoen euro aan bezuinigingen op te hoesten. Dat was het bedrag dat hij aanvankelijk had ingeboekt voor het schrappen van rechtsbijstand in de piketfase en voor de verlaging van de vergoeding voor bewerkelijke zaken.


Teeven komt binnen een week nog met een verdere onderbouwing van deze maatregelen. Tijdens het overleg in de Tweede Kamer hield hij vast aan zijn plan voor het opzetten van  eerstelijnsloketten in de rechtsbijstand. Deze loketten moeten gaan beoordelen of toevoeging van een advocaat nodig is of dat een conflict op een andere manier kan worden opgelost. Met deze selectie aan de poort hoopt Teeven het beroep op rechtsbijstand fors te reduceren.


Maar in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie schrijft de Nederlandse Orde met onmiddellijke ingang haar medewerking aan pilots tot versterking van de eerstelijns rechtsbijstand te stoppen. ‘Het is de Orde gebleken dat deze exercitie geen enkel ander doel beoogt dan de invulling van een taakstelling en daaraan wenst de Orde geen verdere medewerking te verlenen.’

 

Maarten Bakker

Advertentie