Circa honderd advocaten in toga verzamelden zich donderdagmiddag voor het gebouw van de Tweede Kamer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp. ‘De plannen van Teeven moeten sneven,’ scandeerden ze.

Kamerleden van SP, D66 en GroenLinks beklommen om beurten het podium om zich uit te spreken tegen de volgens hen dreigende ‘klassejustitie’. ‘Procederen wordt in de toekomst onbetaalbaar,’ zei SP-Kamerlid Jan de Wit. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt beloofde de ‘pijnlijke kanten’ van de bezuiniging tijdens het Algemeen Overleg in de Kamer aan de kaak te stellen.

De Kamerleden werden gevolgd door de voorzitters van de specialisatieverenigingen in de advocatuur. ‘Teeven moet zijn huiswerk doen,’ sprak de voorzitter van de huurrechtadvocaten. Haar collega van strafrecht merkte op dat het ‘bloed van de advocatuurlijke revolutie nog bruist’. Algemeen deken Walter Hendriksen zei dat veiligheid ook geborgenheid betekende: ‘Weten dat je je recht kunt halen als je het nodig hebt.’

In afwachting van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven legden advocaten bloemen op de doodskist van de rechtsbijstand. Nadat de staatssecretaris het podium had beklommen, haastte de voormalig officier van justitie zich om te verklaren dat hij geen oude rekeningen vereffende. ‘Integendeel, als er iemand is overtuigd van het nut van gespecialiseerde strafrechtadvocatuur dan ben ik het.’

Teeven zei dat er hoe dan ook moest worden bezuinigd, maar dat over de invulling viel te praten. ‘Ik ga echt naar u luisteren.’ Hein Vogel van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland: ‘Ook buiten strafrecht; huurrecht, verbintenissenrecht, asielrecht?’ Ook daarover viel te praten volgens de staatssecretaris. ‘Ik heb geprobeerd de pijn te verdelen.’ De staatssecretaris nam afscheid met de opmerking dat hij het jammer vond dat de Nederlandse Orde van Advocaten niet langer meewerkt aan de pilots voor eerstelijns rechtshulp. Vogel: ‘Met het mes op tafel is het lastig pilots uitvoeren.’

Advertentie