Het Hof van Justitie besliste nog niet zo lang geleden dat rechtsbijstandsverzekeraars de keuze van de verzekerde voor een eigen advocaat niet mogen beperken tot situaties waarin de verzekeraar de rechtsbijstand wil uitbesteden. Die uitspraak lijkt een staartje te krijgen.

Advocaat Leendert de Jong heeft een klacht ingediend bij het Gerechtshof in Den Haag. Hij wil dat het Openbaar Ministerie het Verbond van Verzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraar DAS en de Autoriteit Financiële Markten strafrechtelijk gaat vervolgen.

De Jong werkte acht jaar bij SRK als advocaat in loondienst. Hij vindt dat hij in een onrechtmatige omgeving heeft gewerkt omdat rechtsbijstandsverzekerden geen vrije advocaatkeuze hadden. In december 2010 deed hij aangifte tegen DAS, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten. Daarin verweet de advocaat de verzekeraars deelname aan een criminele organisatie, die zich onder meer schuldig maakte aan bedrog en valsheid in geschrifte.

Het Openbaar Ministerie liet in maart 2011 weten de aangifte van De Jong strafrechtelijk niet haalbaar te vinden. Rechtsbijstandsverzekeraar DAS beantwoordde de aangifte met een tuchtklacht. De raad van discipline legde De Jong een berisping op omdat de zware beschuldigingen aan het adres van onder meer DAS ‘onnodig grievend (…) en een advocaat onwaardig’ waren.

Klaagschrift
In zijn klaagschrift schrijft De Jong nu dat het verbond en de rechtsbijstandverzekeraar zich schuldig gemaakt aan structurele oplichting in vereniging en ontduiking van de artikelen 4:67 en 4:65 van de Wft. De Autoriteit Financiële Markten betrekt hij in de procedure omdat die niet corrigerend heeft opgetreden. Nu het Europese Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat rechtsbijstandsverzekerden al vanaf het begin recht hebben op een advocaat naar keuze, komt hij opnieuw in actie.

De Haarlemse deken Rutger Meijer ziet in afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag geen aanleiding om in actie te komen. Het Verbond van Verzekeraars wacht af wat het Gerechtshof in Den Haag beslist op de klacht van advocaat Leendert de Jong.

Het Verbond van Verzekeraars vreest dat betaalbare juridische hulp door de uitspraak van het Hof in het gedrang komt. Of de verzekeraars hun premies gaan verhogen kan VvV-woordvoerder Rudi Buis niet zeggen. Het kan ook zijn dat de verzekeraars de voorwaarden en pakketten aanpassen.

Lex van Almelo

Advertentie