Tweede Kamerlid Foort van Oosten van de VVD pleit voor de invoering van een cassatiebalie voor de fiscale en strafrechtadvocatuur. Daarmee zou de kwaliteit van de advocatuur kunnen verbeteren. Van Oosten lanceerde zijn voorstel tijdens het debat over de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2014.

Sinds 2012 is er al een cassatiebalie voor civiele zaken, waarbij advocaten moeten zijn ingeschreven als ze voor hun cliënten naar de Hoge Raad stappen. Voor inschrijving bij de cassatiebalie gelden aanvullende kwaliteitseisen. Volgens VVD-woordvoerder Van Oosten voldoet nog steeds een derde van de schrifturen die advocaten indienen in cassatiezaken niet aan de gestelde eisen. Hij baseert zich hierbij op een raadsheer van de Hoge Raad. Als er ook een cassatiebalie komt voor fiscale zaken en strafrechtzaken, zou er nog een kwaliteitsslag gemaakt kunnen worden in de advocatuur, aldus Van Oosten.

Toezichtsvoorstel
De VVD’er gaf tijdens het begrotingsdebat aan dat er eventueel van het toezichtvoorstel van staatsecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) voor de advocatuur afgeweken kan worden. Als blijkt dat door het aangescherpte toezicht van de dekens de kwaliteit van de advocatuur voldoende stijgt, is het wetsvoorstel volgens de liberale woordvoerder niet perse nodig. ‘Het gaat ons om die hoge graad van kwaliteit’, zei Van Oosten. ‘Als die op een andere manier kan worden bereikt dan via wet- en regelgeving , tot uw dienst!’

Tijdens het begrotingsdebat kwam D66 met een amendement om de verhoging van de griffierechten te verzachten. Daarvoor heeft de fractie een bedrag van 26 miljoen euro gereserveerd.

Maarten Bakker

Advertentie