Dat zei de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie donderdag tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ontkent dat het nieuwe College van Toezicht, dat de advocatuur moet gaan controleren, een staatsorgaan is. Volgens hem wordt het college een ‘intern orgaan’ van de Nederlandse Orde van Advocaten. Teeven verklaarde dit donderdag tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer.

‘Dit is geen staatstoezicht’, zei hij over zijn toezichtvoorstel. ‘Het is een beetje demagogisch om het daar iedere keer over te hebben.’ Volgens hem is het enige geschilpunt met de Orde of het nieuwe toezichtscollege aanwijzingen kan geven aan de dekens. Teeven is daar voorstander van, de Orde niet.

Rechtsbijstand
Tijdens het begrotingsdebat beloofden staatssecretaris Teeven en minister Opstelten dat zij voorlopig geen onomkeerbare maatregelen nemen met de gesubsidieerde rechtsbijstand. De aangekondigde bezuinigingen van 85 miljoen euro zullen komend jaar nog niet in werking treden. In 2014 verwachten de bewindslieden wel minder geld aan rechtbijstand kwijt te zijn, maar dat komt omdat er verhoudingsgewijs minder toevoegingen verstrekt zullen worden voor ingewikkelde, dure zaken.

OM
Minister Opstelten maakten tijdens het begrotingsdebat bekend 100 extra medewerkers te werven voor het Openbaar Ministerie. Zij moeten helpen om de werkvoorraden bij het OM te verminderen. Al langer wordt er vanuit de advocatuur en de rechterlijke macht geklaagd over problemen bij het OM.
Dossiers zijn niet volledig of worden laat aangeleverd, waardoor zaken moeten worden aangehouden.
Minister Opstelten trekt vijf miljoen euro uit voor de werving van 100 net afgestudeerde juristen. Ze moeten, op basis van ‘training on the job’, het OM helpen bij de beoordeling van strafdossiers. Ze zullen niet ingezet worden als officieren.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie