De Tweede Kamer wil dat verdachten vaker de mogelijkheid krijgen om een borgsom te betalen ter vervanging van de voorlopige hechtenis. Met de maatregel zou ook bespaard kunnen worden op de strafrechtpleging.

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan van Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Zij wil dat het kabinet met het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak in overleg gaat over een frequentere toepassing van de borgsom. Als verdachten geen veiligheidsrisico vormen en ook niet dreigen te vluchten, zou de borgsom een goed alternatief zijn voor de voorlopige hechtenis.

Landsadvocaten
De Kamer stemde dinsdag over de moties die waren ingediend bij het debat over de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2014. Een motie van GroenLinks en D66 om te korten op de tarieven voor de landsadvocaten haalde geen meerderheid. Beide partijen meenden dat als die vergoedingen zouden worden verlaagd, de gesubsidieerde rechtsbijstand bij de bezuinigingen nog enigszins kan worden ontzien.

Een Kamermeerderheid wil dat onderzocht wordt hoe camerabeelden door de politie en het OM zo kunnen worden ingezet, dat dit niet leidt tot een lagere sanctie voor verdachten. De indiener van een motie hierover, CDA-Kamerlid Peter Oskam, was verbolgen dat de zogenaamde ‘kopschoppers’ uit Eindhoven van de rechter een lagere straf hadden gekregen vanwege televisie-uitzendingen met hun beelden.

De Kamer stemde dinsdag ook in met een VVD-voorstel voor de komst van een cassatiebalie voor advocaten die met strafzaken naar de Hoge Raad stappen. Voor cassatiezaken in de sector civiel bestaat al zo’n balie.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie