Als er niet snel iets verandert, heeft New York City binnenkort een overschot aan jonge werkeloze advocaten en rechtszoekenden die geen advocaat kunnen betalen. Tijd voor actie, aldus de New Yorkse Orde.

Cliënten die niet meer willen betalen voor werk dat door advocaat-stagiaires verricht is enerzijds, anderzijds twee miljoen rechtszoekenden die zich geen advocaat kunnen veroorloven. En daarnaast een steeds groter groeiend leger van jonge werkeloze juristen met advocatuurlijke ambities die gebukt gaan onder tonnen studieschuld.

Een greep uit de vele ontwikkelingen die aanleiding gaven voor de New Yorkse advocatenorde om een jaar onderzoek te doen naar advocatuurlijke carrières en de toegang tot het recht in de 21ste eeuw. Belangrijkste conclusies van het 135 pagina’s tellende rapport Developing Legal Careers and Delivering Justice in the 21ste Century (PDF) dat vorige week gepresenteerd werd: de advocatenopleiding en de manier waarop jonge advocaten hun carrières uitstippelen, moeten ‘fundamenteel anders.’

Bestaande model niet langer werkbaar
In het rapport stellen de onderzoekers dat aan de slag gaan bij een advocatenkantoor voor steeds meer jonge juristen niet langer vanzelfsprekend is. Die daling is zelfs zo fors dat men aangeeft dat de advocatuur als geheel er niet langer op kan vertrouwen dat dit model nog werkbaar is. Als reden geeft het rapport ‘de steeds vaker voorkomende weigering van cliënten om te betalen voor de “on-the-job-training” van jonge advocaten.’ En wijzend op de twee miljoen New Yorkers die jaarlijks zonder advocaat in de rechtszaal verschijnen maar voor wie de tarieven die grote kantoren hanteren kennelijk een brug te ver zijn, lanceren de onderzoekers een aantal ambitieuze plannen.

Zo wil men bij wijze van proef een kantoor oprichten waar jonge advocaten werkervaring kunnen opdoen aan de hand van zaken die tot nu toe zonder advocatuurlijke inmenging werden afgehandeld. ‘Dit kan als springplank fungeren naar een eerste baan en een werkend bestaan,’ aldus het rapport. Inmiddels hebben de zakenbanken Credit Suisse en Morgan Stanley al aangegeven de New Yorkse Orde bij deze pilot financieel te willen helpen. Uitgangspunt is wel dat dit nieuwe business model zijn eigen broek kan ophouden.

Bar exam op de schop
Een ander voorstel – The City Bar New Lawyer Institute – wil dat alle jonge advocaten in de stad inzicht in meer verschillende rechtsgebieden krijgen. Ook kunnen ze via dit instituut specifieke trainingen en carrière-advies krijgen. Het is de bedoeling dat dit NLI vanaf zomer 2014 operationeel wordt.

Tot slot raden de onderzoekers aan het zogenoemde bar exam op de schop te nemen. ‘In deze tijden van snelle veranderingen zijn wij van mening dat het hoog tijd is hierover in gesprek te gaan met de rechtspraak die ten slotte voor deze toelatingstest verantwoordelijk is.’ Volgens de Amerikaanse Orde heeft slechts de helft van de in 2011 en 2012 afgestudeerde juristen een baan waarvoor het halen van dit examen verplicht is; en dat terwijl de studiekosten de afgelopen jaren geëxplodeerd zijn.

De Task Force die het rapport opstelde, bestond onder andere uit decanen van rechtenfaculteiten, managing partners van advocatenkantoren, bedrijfsjuristen van grote ondernemingen, de New York City Corporation Counsel, loopbaanadviseurs en twee openbaar aanklagers. Men mikt erop alle aanbevelingen binnen een jaar in concrete plannen uit te hebben gewerkt.

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie