Van de deken

De periode eind oktober tot eind november kenmerkte zich door massale door advocaten georganiseerde bijeenkomsten en veelvuldig bezoek aan het Plein. Centraal stonden steeds gefinancierde rechtsbijstand en toezicht.

30 oktober, afscheid Germ Kemper, de Rode Hoed Amsterdam In zijn afscheidsrede keek Kemper, ook als dekenberaadvoorzitter, na zes jaar dekenaat terug op de steeds slinkende aandacht van het Ministerie van V en J voor de rechtsbedeling en de zorgelijke toezichtplannen. ‘Externe toegang tot advocatendossiers moet voorkomen worden.’

7 november, Jonge Balie Congres, Rotterdam In debat met staatssecretaris Teeven. Zijn toezichtplannen verschillen nauwelijks met die van de Orde , zegt hij. Nee: het cruciale en wezenlijke verschil betreft de toegang tot individuele advocatendossiers door het bij Koninklijk Besluit benoemde College externen! De staatssecretaris: Het is niet zo ingrijpend; het College wordt een Orde-orgaan. Nee: een verplichte implantatie leidt slechts tot afstoting.

11 november, landelijke staking straf- en vreemdelingenrechtadvocaten Massaal (ook door lokale Orden) gesteund. Volop media-aandacht en gefocust op de continuïteitsbedreiging van de jarenlang opgebouwde, kwalitatief hoge rechtshulp. Een duidelijker signaal omtrent de desastreuze gevolgen van de bezuinigingsplannen is moeilijk denkbaar.

13 november, Gerbrandy debat, Den Haag Met Cees Korvinus, Peter Plasman, Jeroen Recourt en Ard van de Steur. De verschillen van inzicht nogmaals helder uitvergroot door Gerard Spong, die wees op de onverzettelijkheid van de advocatuur ten aanzien van ‘de snode plannen van de heren Teeven en Opstelten om de strafrechtadvocatuur om zeep te helpen’.

14 november, VSAN, protestbijeenkomst, Plein, Den Haag Prima bijeenkomst met medewerking van vrijwel alle betrokkenen (inclusief TK-leden en staatssecretaris). Ook werd de toegang tot het recht symbolisch ten grave gedragen. Aansluitend Algemeen Overleg in de Kamer waar het effect van het verzet tegen de bezuinigingen bleek: alle oppositiewoordvoerders tegen en grote aarzeling bij de PvdA! Al met al onvoldragen plannen, dus terug naar de tekentafel.

19 november, Bezoek aan Justitiewoordvoerders van Eerste Kamer Op de agenda naast gefinancierde rechtsbijstand en toezicht ook het belangrijke, alles overstijgende onderwerp, rechtsstatelijkheid. Daarvoor bestaat in de Eerste Kamer ruim(er)e aandacht.

20 november start behandeling Justitiebegroting in de Tweede Kamer Oppositiepartijen zetten de toon: bezuinigen op rechtshulp maakt toegang tot het recht voor lage inkomens tot uitzondering. Zover komt het niet als het aan de Orde ligt, dus we blijven er bovenop zitten.

21 november gesprek met Eurocommissaris Viviane Reding Drijvende kracht achter de EU-richtlijn die vanaf het eerste verhoor toegang tot een advocaat garandeert. Bevlogen dame die de rechtsstatelijkheid binnen de EU hoog op de agenda heeft gezet. Dat geeft moed.

En daarna? Gewoon schouder aan schouder onverzettelijk doorgaan, geïnspireerd door alle bijdragen van zovelen!

Download artikel als PDF

Advertentie