Een advocaat die in een echtscheiding aanvankelijk voor beide partijen optrad, staat het niet vrij voor één van hen te gaan optreden.

 

–  Hof van Discipline, 7 december 2012, zaak nr. 6363, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA4394. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 7.

 

Mr. X heeft op verzoek van beide echtelieden een echtscheidingsconvenant opgesteld. De man werd door een opvolgende advocaat gewezen op gebreken in het convenant. Aangeschreven door de nieuwe advocaat van de man liet mr. X weten dat hij de vrouw zou bijstaan.

     De man klaagt over het feit dat mr. X verzuimd heeft concrete afspraken op te nemen over de toedeling en verdeling/verrekening van de woning van partijen en de hypotheekschuld. Ook klaagt hij dat mr. X eerst voor beide echtelieden optrad en daarna alleen voor zijn (ex-)echtgenote.

     Het Hof van Discipline oordeelt dat mr. X klachtwaardig heeft gehandeld doordat hij het echtscheidingsconvenant onvoldoende zorgvuldig heeft opgesteld. Klager had aanspraak op uitkering van de helft van de overwaarde van de echtelijke woning. Het convenant bepaalde daar niets over en had dus de strekking dat klager genoegen nam met minder dan waarop hij recht had. Mr. X heeft zich er onvoldoende van vergewist of klager deze concessie wilde doen.

     Nu mr. X aanvankelijk de belangen van beide echtelieden heeft behartigd, stond het hem niet langer vrij voor één van hen op te treden.

Beide klachtonderdelen zijn gegrond. Het hof legt de maatregel van berisping op.

Download artikel als PDF

Advertentie