Het dekenberaad moet het toezicht op de advocatuur harmoniseren. Maar dat is niet genoeg. ‘Om draagvlak te creëren, moeten mensen je kennen,’ zegt voorzitter Bas Martens.

     Het nieuw ontwikkelde toezichtinstrument van de kantoorbezoeken is breed ingezet. Het dekenberaad hield zich in zijn anderhalf jaar bovendien bezig met onder meer beleidsharmonisatie, het uitstippelen van een toezichtstrategie en het opzetten van het Wwft Kennis-centrum. Dat er bij dit Kenniscentrum veel vragen binnenkomen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, betekent volgens Martens dat dat ook voorziet in een behoefte. ‘Degenen die contact opnemen met het centrum willen het graag goed doen.’

     Eens per maand vergadert het dekenberaad dat bestaat uit de elf lokale dekens. Op de foto het dekenberaad zoals dat bijeenkwam op het Jaarcongres van Stichting Jonge Balie, begin november in de Rotterdamse Ontwerpfabriek Van Nelle. Ook schoven bij dit overleg aan de landelijk deken en de algemeen secretaris van de Orde. Leonard Böhmer (arrondissement Midden-Nederland) ontbreekt en Algemeen Raadslid Bart van Tongeren is geen officieel lid, maar zit als verantwoordelijke voor de communicatie wel aan bij het beraad. Ook technisch voorzitter Jeroen Brouwer is geen officieel lid.

1. Henk van Dijk (arrondissement Oost-Brabant); 2. Pieter van Regteren Altena (arrondissement Amsterdam); 3. Bas Martens (arrondissement Den Haag); 4. Nardy Desloover (arrondissement Rotterdam); 5. Emilie van Empel (arrondissement Breda Middelburg); 6. Jeroen Brouwer (technisch voorzitter); 7. Raffi van den Berg (algemeen secretaris van de Orde); 8. Walter Hendriksen (landelijk deken); 9. Jan Dijkstra (arrondissement Noord-Nederland); 10. Paul Manning (arrondissement Overijssel);
11. Eduard Prickartz (arrondissement Limburg); 12. Rutger Meijer (arrondissement Noord-Holland); 13. Paul Wilmink (arrondissement Gelderland); 14. Bart van Tongeren (Algemeen Raadslid van de Orde)

Mark Maathuis

Download artikel als PDF

Advertentie