Een advocaat moet een beroepsfout melden voordat hij aansprakelijk wordt gesteld.

 

–  Raad van discipline ’s-Hertogenbosch, 17 december 2012, ECLI:NL:TADRSHE:2012:YA 3706, zorg voor de cliënt.

 

Mr. X kreeg voorstellen van de advocaat van de wederpartij met het oog op een tussen partijen te sluiten echtscheidingsconvenant en de betaling van een voorschot van 10.000 euro. Daarop antwoordde mr. X: ‘Cliënte is akkoord.’

     Volgens klaagster wekte hij hiermee ten onrechte de indruk dat zij met het gehele voorgestelde convenant akkoord was.

     Volgens de raad van discipline staat niet alleen vast dat mr. X tegenover de wederpartij ten onrechte de indruk wekte dat klaagster akkoord ging met de voorstellen van de wederpartij over de inhoud van een convenant, maar ook dat hij, zonder overleg met klaagster, naliet tijdig hoger beroep in te stellen tegen een voor klaagster negatieve beschikking van de rechtbank. Mr. X heeft bovendien geen stappen gezet om de door klaagster ten gevolge van zijn beroepsfout mogelijk geleden schade te voorkomen c.q. te beperken. Van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht dat hij er alles aan doet om eventuele schade zo veel mogelijk te beperken. Tevens mag van een behoorlijk handelend advocaat worden verwacht dat hij beroepsfouten direct meldt bij zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en dat hij hiermee niet wacht totdat hij door zijn cliënte aansprakelijk wordt gesteld. Aan mr. X zijn al eerder tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd voor vergelijkbare tuchtrechtelijk verwijtbare gedragingen, waaruit hij klaarblijkelijk geen lering heeft getrokken. De raad verklaart de klacht gegrond en legt mr. X de maatregel van schorsing in de uitoefening van de praktijk op voor de duur van vier weken.

Download artikel als PDF

Advertentie