Ondanks verzet van elf parlementen, waaronder het Nederlandse, zet de Europese Commissie door.

Ondanks verzet van elf parlementen, waaronder het Nederlandse, wil de Europese Commissie de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie doorzetten om de fraude met EU-geld aan te pakken.

SP-europarlementariër Dennis de Jong denkt dat de Commissie zo wil toewerken naar een Europese justitieel apparaat: ‘Commissaris Reding (Justitie) koerst af op Europese FBI, een Europees OM en Europese strafrechters,’ vreest De Jong. Hij voorspelt dat de Commissie nu doorgaat met de landen die wel een Europees OM willen. Die kunnen dat doen als de tegenstanders akkoord gaan.

500 miljoen euro fraude
De Jong verwacht dat dit volgend jaar gaat gebeuren. Ook al doet Nederland niet mee, Nederlandse verdachten en hun advocaten kunnen toch met het Europees OM te maken krijgen. ‘Fraude met EU-geld is vaak grensoverschrijdend, er kunnen dus ook vertakkingen zijn met Nederlandse verdachten. Het Europees OM zal deze Nederlandse verdachten willen vervolgen. Dat levert allerlei juridische en praktische problemen op. Commissaris Reding hoopt dat de landen die niet meedoen, dan alsnog overstag gaan. Een slimme tactiek.’

De afgelopen drie jaar is voor ongeveer 500 miljoen euro fraude gepleegd met EU-geld. Volgens Brussel treden de lidstaten daar onvoldoende tegen op. Daarom is een Europees OM nodig. De Jong zegt dat de Commissie de fraude ook kan bestrijden met een betere accountantscontrole: ‘Maar dat wil de Commissie niet: ze willen een Europees OM.’

De parlementen van de tegenstribbelende lidstaten vinden dat Brussel met de oprichting van een eigen OM zijn boekje te buiten gaat, omdat strafrecht een nationale bevoegdheid is. De Commissie beroept zich op het Verdrag van Lissabon, dat een Europees OM mogelijk maakt.

Tekst: Peter Louwerse

Advertentie