Bijval en suggesties naar aanleiding van de oproep van de advocaten Arts en Hörchner om een pro deo-taks in te voeren in de Advocatenblad groep op LinkedIn.

‘Met de bezuinigingen van dit moment is naar ons oordeel het punt aangekomen om de gehele advocatuur erbij te betrekken. Onze oplossing is even simpel als charmant. Doet een advocaat geen toevoegingen? Prima. Dan betaalt deze een bijdrage aan het systeem. Nog simpeler: iedere advocaat betaalt over zijn gehele omzet in ‘betalende’ zaken een pro deo-taks..’ Dat schreven de advocaten Sanders Arts en Rogier Hörchner in het artikel ‘Het officium nobile en de pro deo-taks‘ in het Advocatenblad van deze maand naar aanleiding van de voorgestelde miljoenenbezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand.

Hun oproep riep in de Advocatenblad LinkedIn groep verschillende reacties op. Zo vroeg Frank Franssen (LenaertsVoorvaart Advocaten) zich af of advocaat-stagiaires gedurende hun stage niet een bepaald aantal pro-deo zaken konden behandelen. ‘Dit systeem wordt in België gehanteerd waarbij het aantal te behandelen zaken plaatselijk verschilt. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal zaken en het aantal stagiairs. Zo kunnen alle kantoren hun bijdrage leveren aan de instandhouding van gefinancierde rechtshulp.’

Frans van Schaik (Van Schaik c.s. Advocaten) kon zich niet vinden in het voorstel van de pro deo-taks. ‘Wel vind ik het redelijk dat de lasten van de PD-praktijk evenwichtig verdeeld worden. Een verplichting om ook PD zaken te doen voor alle leden van de balie lijkt mij daarom een beter idee. Grote kantoren zouden zeer wel een deel van de civiele zaken b.v. problemen met financiële instellingen kunnen overnemen, die bij particulieren in de PD-sfeer ook voorkomen.’

En Roland Mans (De Clercq Advocaten en Notarissen) wees erop dat het voorstel van een pro- deo taks weliswaar actueel, maar niet nieuw is. In 2006 en in 2008 pleitte hij in dit blad al eens voor de invoering van een proDeofonds. ‘We zijn in veel gevallen te duur en worden steeds duurder, hoe goed dat ook uit te leggen is. Steeds meer mensen en bedrijven kunnen of willen ons niet meer betalen. Die ontwikkeling vormt een bedreiging voor onze beroepsgroep. Doe iets en doe het zelf. Wacht niet tot anderen dat voor ons doen. (…) Maak duidelijk dat we het probleem zelf ook zien en dat we heel goed in staat zijn om dat zelf op te lossen.’

Wellicht dat de oproep van Arts en Hörchner deze vijf jaar oude woorden nieuw leven kunnen inblazen.

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie