De Tweede Kamer reageert gemengd op de eindrapportage 2013 van Rein Jan Hoekstra over het toezicht binnen de advocatuur. Zijn onderzoeksresultaten bevestigen volgens de VVD dat het omstreden toezichtsvoorstel van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) nodig is. Andere fracties menen dat het plan nu juist van tafel moet.

Hoekstra, rechts op de foto met algemeen deken Walter Hendriksen, constateert dat de Nederlandse Orde van Advocaten haar verantwoordelijkheid voor consistent en zichtbaar toezicht in 2013 heeft waargemaakt. De interim rapporteur wijst daarbij op de vele bezoeken van lokale dekens aan advocatenkantoren.

Kamerlid Ard van der Steur van de VVD meent dat die bezoeken echter aantonen dat er het nodig mis is binnen de advocatuur. ‘Bij 64 procent van de kantoren zijn er immers tekortkomingen geconstateerd.’ Hij spreekt van een ‘urgente situatie’. ‘Ik vrees dat als de aandacht van de politiek voor het toezicht verslapt, er problemen blijven. Het is goed dat er iemand ingrijpt als de deken dat niet doet.’ Volgens de VVD’er zou dat het College van Toezicht moeten zijn dat Teeven wil oprichten.

D66 wil juist dat de staatssecretaris zijn plan voor ‘staatstoezicht’ op de advocatuur direct intrekt. ‘De beroepsgroep heeft zelf orde op zaken gesteld’, meent Kamerlid Gerard Schouw. SP-woordvoerder Jan de Wit trekt dezelfde conclusie. ‘Het rapport van Hoekstra bevestigt dat het dekenaal toezicht zich positief ontwikkelt. Er is meer eenduidigheid in gekomen.’ De Wit is wel voorstander van externe controle op de advocatuur, maar dan alleen op de manier waarop de Orde haar toezicht organiseert. Kamerlid Lilian Helder van de PVV reageert ook dat het rapport van Hoekstra haar sterkt in haar kritiek op het plan van Teeven.

CDA-Kamerlid Peter Oskam zegt dat de interim rapporteur niet alle argumenten voor een College van Toezicht van tafel veegt, maar het rapport bevestigt Kamerlid Oskam wel in zijn eerdere twijfels over het wetsvoorstel. Oskam wil wachten met de afhandeling daarvan totdat de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de Orde haar onderzoeksresultaten over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft bekendgemaakt. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt was niet bereikbaar voor commentaar.

Maarten Bakker

Advertentie