Advocaten bekritiseren rechtsbijstandverzekeraar DAS op social media. DAS zou de polisvoorwaarden niet willen aanpassen na de uitspraak in november 2013 van het Europees Hof van Justitie. Het Hof bepaalde dat een rechtzoekende met rechtsbijstandpolis een advocaat of adviseur naar eigen keuze mag inschakelen. Maar anders dan sommige advocaten menen, zegt DAS wel degelijk de polisvoorwaarden aan te passen, ook al vindt de verzekeraar dat de huidige voorwaarden niet indruisen tegen het arrest.

DAS gaat de polisvoorwaarden wijzigen om de kostenstijgingen als gevolg van de uitspraak ‘zo veel mogelijk te beperken’. Verder gaat DAS in de polisvoorwaarden ‘de uitleg over de vrije advocaatkeuze duidelijker verwoorden’.

Algemeen directeur Eric Pouw zegt in een interview in het Advocatenblad dat eind januari verschijnt onder meer: ‘Wij worden gedwongen vaker een externe advocaat in te schakelen. Dat kost alleen al 21 procent extra aan BTW. Samen met het hogere uurtarief en de winstopslag zijn de diensten van een extern advocaat 30-50 procent duurder dan die van onze juristen. Om de hogere lasten te compenseren denken wij eerder aan een aanpassing van de polisvoorwaarden dan een drastische premieverhoging.’

Declareren 
Pouw laat zich kritisch uit over advocaten die te veel uren declareren: ‘Door ons volume hebben wij heel goed zicht op hoeveel tijd je kwijt bent aan een zaak. Aan advocaten zou ik willen vragen: waar zit de rem op het schrijven van uren?’

De commotie onder advocaten over de polisvoorwaarden ontstond na een bericht over het feit dat DAS zijn polissen nog niet heeft aangepast.

Lex van Almelo

Advertentie