Vandaag heeft de Amsterdamse raad van discipline wederom een tik uitgedeeld aan de al geschrapte Bram Moszkowicz. De klacht van Estelle Cruijff over Moszkowicz werd op de meeste punten gegrond verklaard.Bijlage:

De raad van discipline hekelde onder andere de manier waarop Moszkowicz in De Telegraaf over de zaak had uitgewijd (een sms-je van Cruijff werd letterlijk geciteerd) en het feit dat hij met haar afsprak in het Amstel Hotel, terwijl Cruijff juist gesteld was op haar privacy. Dat het toeval was dat de pers daar dan ook was, lijkt de raad onwaarschijnlijk valt uit de uitspraak op te maken. Ook had Cruijff terecht geklaagd dat Moszkowicz 1500 euro had gedeclareerd enkel voor het reizen naar die locatie. Moszkowicz had dit in de pers eerst als absolute onzin van de hand gewezen om vervolgens toch toe te geven dat hij een dergelijk bedrag in rekening had gebracht.

Ten slotte had Moszkowicz de financiële afspraken niet duidelijk vastgelegd en teveel betaald voorschot niet terugbetaald, zo meldde Cruijff op 3 december ter zitting. Moszkowicz zelf was daar niet aanwezig.

Het uurtarief van 500 euro dat Moszkowicz in rekening bracht, leidde volgens de raad van discipline niet zonder meer tot de conclusie dat sprake was van excessief declareren. Daarvan was geen sprake omdat ‘niet bij summiere beschouwing kan worden geconcludeerd dat verweerder (al dan niet met bijstand van kantoorgenoten van hem) zijn declaraties schromelijk overdreven heeft’.

Het zal Moszkowicz niet direct raken, nu hij zijn toga al heeft moeten inleveren. Maar voor een terugkeer, ooit in de toekomst, of een schadeclaim van Cruijff, is de uitspraak wellicht van belang. Hoger beroep is nog mogelijk. Uiteindelijk werd de reeds geschrapte Moszkowicz geschorst voor een maand.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie