‘2013 wordt het jaar van de waarheid waarin de resultaten van het werk dat de Orde heeft verricht in volle omvang zichtbaar moet worden.’ Met die woorden van interim rapporteur toezicht advocatuur Rein Jan Hoekstra in het achterhoofd toog ik 16 december naar Nieuwspoort voor de presentatie van zijn eindrapportage over 2013. Enerzijds vol vertrouwen: tijdens zijn hoorzitting in de Tweede Kamer begin oktober had hij de Orde al een voldoende rapportcijfer gegeven. En daarbij is ook de afgelopen maanden met overtuiging en grote inzet verder gewerkt aan het verstevigen van het toezicht. Maar spannend was het ook: wordt het geloof in eigen kunnen bevestigd door de man die zijn onderzoek in alle uithoeken van de balie heeft verricht?

Bij het aanhoren van zijn bevindingen kon ik voor een moment rustig achteroverleunen. Hoekstra had kunnen constateren dat ‘een goed begin is gemaakt met de uitwerking van alle acties en prioriteiten’. Zo schrijft hij bijvoorbeeld over het financieel toezicht dat de Orde dit ‘voortvarend ter hand genomen heeft door de oprichting van de unit FTA. Mijn indruk is dat de unit in korte tijd op professionele wijze aan de slag is gegaan en dat de eerste resultaten van dit financiële toezicht zichtbaar worden’. De kantoorbezoeken werpen hun vruchten af en ook de unitmedewerkers krijgen een pluim: ‘Ze zijn snel inzetbaar en kunnen op korte termijn goede rapportages aanleveren waar de deken verder mee kan.’

Datzelfde geldt voor het kenniscentrum Wwft: ‘een goed instrument om de bewustwording verder te vergroten’. En ook voor wat betreft het proactief toezicht, ‘één van de belangrijkste elementen van het nieuwe toezicht op de advocatuur’, constateert Hoekstra dat ‘de ontplooide initiatieven tot zichtbare en toetsbare verbeteringen leiden. Kortom, er zijn belangrijke stappen gezet ten behoeve van de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het toezicht’.

Wil dit zeggen dat we er zijn? Zeker niet: een goed kerstrapport is geen rustig bezit en zegt weinig over wel of niet overgaan. Ik ben na de persconferentie dan ook meteen weer opgeveerd en zal nooit berusten in het staatstoezicht van Teeven. Daarom blijf ik me met de dekens en met alle toezichtmedewerkers in het nieuwe jaar ook weer energiek inzetten voor de verdere versterking van het toezicht.

Met Hoekstra’s conclusies op het netvlies weten wij ons gesterkt in de opvatting dat de Orde op koers ligt. Nu de politiek nog…

Download artikel als PDF

Advertentie