Voor het eerst stelde het Advocatenblad de agenda voor het komende jaar op. Seminars, vakanties, lezingen, congressen en opleidingen, heel veel opleidingen, op een rij. Plus: wat er verandert in 2014.

 

Samenstelling  

De redactie van het Advocatenblad heeft haar best gedaan om zo veel mogelijk voor advocaten relevante agendapunten te verzamelen en accuraat weer te geven. Hoewel aan de totstandkoming van deze agenda de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Mocht u een activiteit missen, geef dit dan door via redactieAadvocatenorde.nl.

 

JANUARI

 

Nog geen exacte datum: start leergangen Arbeidsrecht en Pensioenrecht, VU Law Academy, Amsterdam. Symposium Wetsvoorstel Werk en zekerheid, Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Amersfoort.

 

1 januari Nieuwjaarsdag.

1 januari Kerstvakantie alle regio’s, tot 6 januari.

2 januari Expositie Inez Smit, Rechtbank Rotterdam (tot 28 januari).

6 januari Training Conflictmanagement, Dialogue, Bussum.

7 januari Meijerslezing en nieuwjaarsreceptie, Universiteit Leiden.

7 januari Start Magna Charta leergang Erfrecht advocatuur, Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) Waardenburg.

7 januari Start specialisatie Mediator in strafzaken, Centrum voor Conflicthantering.

9 januari Lezing Marcel van Marion over handelspolitiek en hoe de EU de Europese industrie op achterstand zet, Academisch Genootschap, Eindhoven.

9 januari Nieuwjaarsreceptie Orde van Advocaten Midden-Nederland, Utrecht.

9 januari Nieuwjaarsreceptie Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch, ’s-Hertogenbosch.

9 januari Training Succesvol onderhandelen volgens Harvard, Dialogue, Bussum.

10 januari Nieuwjaarslunch Orde van Advocaten Rotterdam, Rotterdam.

10 januari Congres Juridische Studenten Vereniging, Utrecht.

10 januari Start deelmodule Arbeid, Eggens Instituut, Amsterdam (ook 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart) 

10 januari Magna Charta werkcollege Dagvaarding, AvdR, Waardenburg.

10 januari Workshop Negotiation and Conflict Resolution, Universiteit van Amsterdam.

10 januari Cursus Onroerend goed en daaraan te verbinden rechten en plichten, Studiecentrum Rechtspleging (SSR), Utrecht.

10 januari Actualiteitendag Agrarisch Recht 2014, Instituut voor Agrarisch Recht (IAR), Arnhem.

13 januari Webinar Actualiteiten aanbestedingsrecht, AvdR.

13 januari Webinar Actualiteiten echtscheidingspraktijk en erfrecht, AvdR.

13 januari Webinar Actualiteiten insolventierecht, AvdR.

14 januari Promotie mr. C. Cahn, Sovereignty, Autonomy and Right: Human Rights Law and the International Effort to Seek Justice for Romani Women Coercively Sterilized in the Czech and Slovak Republics, Radboud Universiteit Nijmegen.

14 januari Heropening zittingslocatie Nijmegen, Rechtbank Gelderland.

14 januari Cursus Privacy 2.0: de aankomende privacyverordening, ICT Recht, Amsterdam.

14 januari Webinar Actualiteiten beslag- en executierecht, AvdR.

14 januari Webinar Vertegenwoordiging, AvdR.

15 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over Kinderhandel, Den Haag.

15 januari Congres Bouwen aan de iOverheid, iBestuur, ’s-Hertogenbosch.

15 januari Winter course on international tax law, Universiteit van Amsterdam (tot 22 januari).

15 januari Cursus Magna Charta verdieping remedies, AvdR.

15 januari Start leergang Energierecht, VU Law Academy, Beekbergen.

15 januari Webinar Kwalitatieve aansprakelijkheid, AvdR.

16 januari symposium Diepe hersenstimulatie en het recht, Kansen of risico’s?, Amsterdam.

16 januari Cursus Beslissingen rond het levenseinde, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist.

16 januari Cursus Privacy 2.0: de aankomende privacyverordening, ICT Recht, Amsterdam.

16 januari Webinar Actio Pauliana en vereenzelviging, AvdR.

17 januari Oratie prof. mr. G.J. Meijer, ‘Arbitrage: vertrouwelijk?!’, Erasmus School of Law, Rotterdam.

17 januari Workshop Negotiation and Conflict Resolution, Universiteit van Amsterdam.

17 januari Start cursus Actualiteiten, jeugd en vreemdeling in het strafrecht, Woltring Cursussen, Thailand.

18 januari Start studieweek Strafrecht in de sneeuw, De Brink, Oostenrijk (tot 26 januari).

20 januari Lezing Gunther Teubner, The project of constitutional sociology, Universiteit van Amsterdam.

20 januari Start opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum.

21 januari Start mediationopleiding, Centrum voor Conflicthantering, Den Bosch.

21 januari Cursus IT-contracten en actualiteiten, ICT Recht, Amsterdam.

21 januari Cursus Juridische aspecten van aardbevingen en ander onheil ten gevolge van (schalie)-gaswinning, Instituut voor Bouwrecht (IBR), Zwolle.

21 januari Training Persoonlijke effectiviteit, Dialogue, Bussum.

22 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over Informele JBZ-Raad (ook op 24 januari).

22 januari Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Breda.

22 januari Studiedag Onregelmatig verloop van een bouwproject; voortijdige beëindiging en stagnatie (I en II), IBR, Utrecht.

22 januari Studiedag Beëindiging in onvoltooide staat, ontbinding (I) en stagnatieschade (II), IBR, Utrecht.

22 januari Start basiscursus Agrarisch recht, IAR, Wageningen.

23 januari Start ERA-seminar Cross-border litigation in practice, SSR, Utrecht (tot 25 januari).

23 januari Promotie mr. L. di Bella, Toepassing van de vereisten van causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige overheidsdaad, Universiteit Leiden.

23 januari Promotie dr. drs. A.F. Rommelse, De arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat, Universiteit Leiden.

23 januari Winter course on European direct tax law, Universiteit van Amsterdam (tot 29 januari).

23 januari Start masterclass Trust in Leadership, Dialogue, Bussum.

23 januari Start leergang Jeugdrechtadvocatuur, Universiteit Leiden.

23 januari Start Updates Talk, online jurisprudentiebespreking diverse rechtsgebieden, Law at web.

23 januari Magna Charta masterclass Exoneraties, AvdR, Waardenburg.

23 januari Magna Charta masterclass Elektronisch contracteren, AvdR, Waardenburg.

24 januari Landelijk juridisch jaarcongres, Erasmus School of Law, Rotterdam.

24 januari Symposium Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, Capita Selecta Concernrecht, Eggens Instituut, Amsterdam.

24 januari Alumni-bijeenkomst Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit, Amsterdam.

24 januari Cursus Terechtzitting in het arbeidsrecht, Sdu Juridische Opleidingen.

24 januari Magna Charta werkcollege Kort geding, AvdR, Waardenburg.

24 januari Webinar One Tier en de nieuwe BV, AvdR.

26 januari ADVOC Global M&A Conference, Londen (tot 28 januari).

27 januari Lezing Ester Herlin-Karnell, Centre for European Legal Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam.

27 januari Promotie mr. A.H. Pool, Particuliere recherche door werkgevers. De beoordeling van recherchegedrag van werkgevers in het Nederlands recht in het licht van artikel 8 EVRM, Radboud Universiteit Nijmegen.

27 januari Start basisopleiding Personen- en familierecht, Sdu Juridische Opleidingen.

27 januari Cursus Financieel toezichtrecht (module fraude op de financiële markten), SSR, Utrecht.

27 januari Webinar Actualiteiten huurrecht woonruimte, AvdR.

27 januari Webinar Actualiteiten ondernemingsrecht, AvdR.

27 januari Webinar Actualiteiten personen- en familierecht, AvdR.

28 januari Europese dag van de privacy.

28 januari Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

28 januari Start training Projectmanagement voor juristen, Dialogue, Bussum.

28 januari Webinar Cybercrime, AvdR.

29 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie, Vreemdelingen- en asielbeleid, Den Haag.

29 januari Basiscursus Eerwraak, Kerckebosch, Breukelen.

30 januari Advocatenblad verschijnt.

30 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over politie, Den Haag.

30 januari Ronde 1 SSR-zesdaagse 2014, Waarheidsvinding, Den Bosch.

30 januari Cursus Corruptie en belangenverstrengeling, Kluwer, Utrecht.

30 januari Start mediationopleiding, Centrum voor Conflicthantering, Ede.

30 januari Webinar Leegstandsweg en kortdurende huurcontracten, AvdR.

30 januari Webinar Erfrecht, AvdR.

31 januari Congres Private law and the basic structure of society, Universiteit van Amsterdam.

31 januari Oratie bijzonder hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, Radboud Universiteit Nijmegen.

31 januari Congres Will2014, Women in Law & Legislation, Amsterdam (tot 2 februari).

31 januari Congres LSA, De toekomst van de letselschadepraktijk, Antwerpen.

31 januari Cursus Actualiteiten sociale zekerheid 2014, OSR, Utrecht.

31 januari Cursus Materieel en formeel bijzonder strafrecht, SSR, Utrecht.

31 januari Start werkcolleges Personen- en familierecht, AvdR, Waardenburg.

 

FEBRUARI

 

Nog geen exacte datum bekend: Cursus Huurrecht, JurisDidact. Cursus Bestuursrecht in Europees perspectief, deel 1, JurisDidact.

 

3 februari Lezing Eleanor Sharpston, Does the court of justice of the EU make law? If so, why?, Universiteit van Amsterdam.

3 februari Cursus Actualiteiten kinderalimentatie: de nieuwe richtlijnen in de praktijk, Sdu Juridische Opleidingen.

3 februari Start cursus Beslag- en executierecht, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO).

3 februari Start cursus Fundamenten arbeidsrecht, OSR, Utrecht.

3 februari Start cursus Insolventie- en Ondernemingsrecht, Woltring Cursussen, Gambia.

3 februari Webinar Actualiteiten staatssteun, AvdR.

3 februari Webinar Kroniek Vennootschapsrecht 2012, AvdR.

4 februari Bezoek Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) aan Almata Jeugdzorg, Ossendrecht.

4 februari Advocatenbijeenkomst Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, Amsterdam.

4 februari Start Nationaal Secretaresse Congres, Utrecht (tot 6 februari).

4 februari Cursus Sociale media juridisch bekeken, ICT Recht, Amsterdam.

4 februari Cursus Tussen krimp en krapte; nieuwe arrangementen bij gebiedsontwikkeling, IBR, Utrecht.

4 februari Webinar Actualiteiten huurrecht bedrijfsruimte, AvdR.

4 februari Webinar Actualiteiten huwelijksvermogensrecht, AvdR.

5 februari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie, Civielrechtelijke onderwerpen, Den Haag.

5 februari Cursus Verdieping van de ICT-contractspraktijk, IIR, Amsterdam.

5 februari Magna Charta webinar Akkoord en vereffening, AvdR.

6 februari Start Women Leadership Programme OSR, wisselend bij topkantoren.

6 februari Promotie mr. M.J. Dubelaar, Betrouwbaar getuigenbewijs: totstandkoming en waardering van de strafrechtelijke getuigenverklaring in perspectief, Universiteit Leiden.

6 februari Verdiepingscursus Beter omgaan met de zieke werknemer, Sdu, Breukelen.

6 februari Start mastercourse Turnaround management, Universiteit Leiden.

6 februari Start cursus Burgerlijk procesrecht, CPO, Den Dolder (tot 8 februari).

6 februari Start specialisatie Familie mediator, Centrum voor Conflicthantering.

6 februari Cursus Sociale media juridisch bekeken, ICT Recht, Amsterdam.

6 februari Advocaat en ondernemer, Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en BNA, Utrecht.

6 februari Start coachingsopleiding voor professionals, Dialogue, Bussum.

6 februari Training Effectief overtuigen en beïnvloeden, Dialogue, Bussum.

6 februari Masterclass (Contr)actueel arbeidsrecht, Artec Neval instituut (ANi), Amersfoort.

6 februari Cursus WWFT & witwassen, Bijzonder Strafrecht Academie, Den Haag.

7 februari Start Olympische Winterspelen, Rusland (tot 24 februari).

7 februari Symposium Instituut voor Financieel Recht over banken, Radboud Universiteit Nijmegen.

7 februari Masterclass De buitenkans achter het concurrentiebeding en relatiebeding, ANi, Amersfoort.

7 februari Magna Charta werkcollege Beslag- en executierecht, AvdR, Waardenburg.

7 februari Webinar Actualiteiten bestuursrecht, AvdR.

10 februari Lezing Günter Frankenberg, Goethe Universät Frankfurt, Universiteit van Amsterdam.

10 februari Opleiding ‘Juridische aspecten van Publiek-Private Samenwerking in ruime zin’, Universiteit Utrecht (ook 6 en 20 maart, 3 en 22 april, 22 mei en 12 en 26 juni).

10 februari Start basiscursus Insolventierecht, CPO, Zeist.

10 februari Start training Inzetten van bemiddelings- en mediationvaardigheden, Dialogue, Bussum.

10 februari Webinar Actualiteiten alimentatie, AvdR.

10 februari Webinar Uitleg overeenkomsten, AvdR.

10 februari Webinar Jurisprudentie insolventierecht, AvdR.

11 februari Safer Internet Day.

11 februari Cursus Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Sdu Juridische Opleidingen, Assen.

11 februari Cursus Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij reorganisatie, Sdu Juridische Opleidingen.

11 februari Ronde 2 SSR-zesdaagse 2014, Regie en emotie, Zwolle.

11 februari Studiedag Bouwtechniek voor juristen, Instituut voor Bouwrecht (IBR), Utrecht.

11 februari Training Timemanagement voor juristen, Dialogue, Bussum.

11 februari Cursus Faillissementsfraude (strafrecht), AvdR.

11 februari Training Praktisch leiderschap: persoonlijke kwaliteiten, Eva Wilthing BV, Berg en Dal.

11 februari Cursus Commerciële contracten, Euroforum, Utrecht.

12 februari Seminar Vragen staat vrij?, Platform Belastingrechtspraak, Amsterdam.

12 februari Symposium Tijdschrift voor Procespraktijk, Werkt de crisis door in het burgerlijk recht? Vijf rechtsgebieden uitgelicht, Eggens Instituut, Amsterdam.

12 februari Cursus Internationaal Huwelijksvermogensrecht, Sdu Juridische Opleidingen.

12 februari Cursus Processtukken schrijven: methoden en technieken, Daniëls Huisman Advocaten, Almelo.

12 februari Cursus Effectief coachen en begeleiden van stagiaires en ander personeel, BCN, Utrecht.

12 februari Cursus Jeugdstraf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Meppel.

13 februari Lezing Lambert van Nistelrooij, Regionale ontwikkeling, regionale/nationale steunprogramma’s en onze solidariteit, Academisch Genootschap, Eindhoven.

13 februari Start cursus Contracten maken en beoordelen 1, CPO.

13 februari Start Mediationopleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum.

13 februari Basiscursus Erfrecht, Stichting Opleiding Advocaten arrondissement Midden-Nederland, Utrecht.

13 februari Cursus Aanbestedingsweg 2012, Kluwer, Amsterdam.

13 februari Cursus De grenzen van samenwerken en concurreren, Kluwer, Amsterdam.

13 februari Studiedag Juridische aspecten van aardbevingen en ander onheil ten gevolge van (schalie)gaswinning, IBR, Den Bosch.

13 februari Cursus Privacywetgeving: uw jaarlijkse update, Euroforum, Utrecht.

13 februari Cursus Update straf(proces)recht 2014, Kerckebosch, Utrecht.

13 februari Webinar Eigendomsvoorbehoud, AvdR.

13 februari Webinar Recent jeugdbeschermingsrecht (inclusief jeugdzorg), Instituut voor Juridische Opleidingen (IVJO).

13 februari Webinar Actualiteiten arbeidsrecht, AvdR.

14 februari Valentijnsdag.

14 februari Jaarvergadering Orde van Advocaten Noord-Holland, Haarlem.

14 februari Magna Charta masterclass Zekerheden, AvdR, Waardenburg.

15 februari Voorjaarsvakantie regio Midden en regio Zuid, tot 24 februari.

17 februari Cursus Capita industriële eigendom, AvdR.

18 februari Ronde 3 SSR-zesdaagse 2014, Oordeelsvorming, Amsterdam.

19 februari Cursus Strafuitsluitingsgronden, AvdR.

19 februari Cursus Jeugdstraf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Overijssel.

20 februari Dag van de sociale rechtvaardigheid.

20 februari Studiemiddag Pensioenrecht, SNNC, Radboud Universiteit Nijmegen.

21 februari Europese Dag van het Slachtoffer.

21 februari Meesterweek 2014, juridisch congres- en recruitmentevenement (tot 29 februari).

21 februari Symposium Slachtofferhulp Nederland, Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik, Den Haag.

21 februari Webinar Actualiteiten ICT-recht, AvdR.

21 februari Webinar Due Diligence, AvdR.

22 februari voorjaarsvakantie regio Noord, tot 3 maart.

24 februari Seminar Ugljesa Grusic, University of Nottingham, Universiteit van Amsterdam.

24 februari Webinar Actualiteiten strafrecht, AvdR.

24 februari Webinar Actualiteiten merken- en modellenrecht, AvdR.

25 februari Cursus Voorlopige hechtenis, Sdu Jurdische Opleidingen, Tilburg.

25 februari Bijblijfcollege Awb en rechtspraak, Sdu Juridische Opleidingen.

25 februari Cursus Modereren en aansprakelijkheid, ICT Recht, Amsterdam.

26 februari Cursus Actualiteiten strafrecht, AvdR.

26 februari Studiedag Aan de slag met de nieuwe Wmo 2015, OSR, Utrecht.

26 februari Start cursus Fundamenten ondernemingsrecht, OSR, Utrecht.

26 februari Webinar Actualiteiten financieel consumentenrecht, AvdR.

26 februari Webinar Actualiteiten arbeidsrecht, AvdR.

27 februari Advocatenblad verschijnt.

27 februari Jaarvergadering Orde van Advocaten Midden-Nederland, Utrecht.

 

MAART

 

Nog geen exacte datum: Voorjaarsvergadering Orde van Advocaten Den Haag. Jaarvergadering Orde van Advocaten Limburg. Ordevergadering Orde van Advocaten Rotterdam. Start leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, VU Law Academy, Amsterdam.

Start leergang Fiscaal pensioenrecht, VU Law Academy, Amsterdam. Start leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief. Cursus Raadkamer gevangenhouding minderjarigen, JurisDidact. Cursus Vermogensdelicten, deel 2, JurisDidact.

 

2 maart Carnaval (tot 5 maart).

3 maart Start Specialisatie en permanente educatie civiele cassatieadvocatuur, leerlijn 2 Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO), Universiteit Leiden.

3 maart Start cursus Ontslagrecht, OSR, Utrecht.

3 maart Cursus één jaar nieuwe richtlijn kinderalimentatie, de stand van zaken, SSR, Utrecht.

3 maart Opleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk’ (PAO), Universiteit Utrecht (ook 

10, 24 maart, 7 en 14 april, 12 en 26 mei, 2 en 16 juni)

3 maart Bijblijfcollege Awb en rechtspraak, Breukelen.

3 maart Webinar Geschillen, AvdR.

3 maart Webinar Inernetrecht, AvdR.

3 maart Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid, AvdR.

4 maart Cursus Actualiteiten erfpacht en opstalrecht, Sdu.

4 maart Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

4 maart Start specialisatieopleiding Arbeidsrecht, leerlijn 5, Universiteit Leiden.

4 maart Basiscursus Erfrecht in de praktijk, Kluwer, Utrecht.

4 maart Magna Charta webinar Algemene voorwaarden, AvdR.

4 maart Webinar Jurisprudentie aanbestedingsrecht, AvdR.

4 maart Webinar Actualiteiten financieel recht, AvdR.

5 maart Aswoensdag.

5 maart Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over JBZ-raad van 6 en 7 maart 2014, Den Haag.

5 maart Webinar Actualiteiten Ondernemingsrecht, AvdR.

5 maart Webinar Actualiteiten verzekeringsrecht, AvdR.

6 maart International Women Leadership Programme, Amsterdam (tot 8 maart).

6 maart Ronde 4 SSR-zesdaagse 2014, Publieke verantwoording, Utrecht.

6 maart Start cursus Professioneel onderhandelen voor advocaat-stagiaires, CPO (tot 8 maart).

6 maart Start specialisatieopleiding Ondernemingsrecht, leerlijn 2, Universiteit Leiden.

6 maart Cursus Corruptie en belangenverstrengeling, Kluwer, Utrecht.

6 maart Cursus Straftoemeting, AvdR.

6 maart Cursus Compliance en integriteit: fraudebeheersing en incidentmanagement, Kluwer, Utrecht.

6 maart Cursus Contracteren, Kluwer, Amsterdam.

6 maart Cursus Het kind en het familie- en jeugdrecht, Kluwer, Utrecht.

6 maart Cursus Dutch law in English, Branch Out.

6 maart Webinar Opzet en schuld, AvdR.

7 maart Start basiscursus Sociaal zekerheidsrecht, OSR, Utrecht.

7 maart Start basiscursus Sociaal zekerheidsrecht (inclusief Wwb), OSR, Utrecht.

7 maart Magna Charta werkcollege Hoger beroep, AvdR, Waardenburg.

10 maart Seminar Florian Rödl, Goethe Universität Frankfurt, Universiteit van Amsterdam.

10 maart Start cursus Financiering en zekerheden, CPO, Den Dolder.

10 maart Start cursus Hoogtepunten Goederen- en verbintenissenrecht, CPO, Curaçao.

10 maart Start cursus Actualiteiten Ondernemingsrecht, CPO, Curaçao.

10 maart Start masterclass Financieel recht, CPO, Curaçao.

10 maart Start module A cursus Regulier vreemdelingenrecht, OSR, Utrecht.

10 maart Cursus Winstgevendheid advocatenkantoren, Stichting Opleiding Advocaten arrondissement Midden-Nederland, Utrecht.

10 maart Studiedag Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, IAR, Rotterdam.

10 maart Webinar Onrechtmatig beslag, AvdR.

11 maart Start basiscursus Erfrecht, Sdu Juridische Opleidingen.

11 maart Start Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht.

11 maart Start Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht.

11 maart Start training De manager en professional als coach, Dialogue, Bussum.

11 maart Training Effectief communiceren, Dialogue, Bussum.

11 maart Cursus Open source licenties, ICT Recht, Amsterdam.

11 maart Cursus Privacy, social media en integriteit, Kluwer, Utrecht.

11 maart Webinar Medezeggenschapsrecht, AvdR.

11 maart Contentmarketing Congres, Leusden.

12 maart Cursus Actualiteiten arbeidsrecht, OSR, Utrecht.

12 maart cursus Jeugdstraf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Tilburg.

12 maart Cursus Rolreglementen en roladministratie voor advocaten.

12 maart OSR Kennisnet Sociale Zekerheid.

12 maart Start Grotius specialisatieopleiding Effectenrecht.

12 maart Start Grotius specialisatieopleiding Contracteren.

12 maart Studiemiddag De koop en aanneming van nieuwbouwwoningen, IBR Utrecht.

13 maart Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over Rechtspraak, Den Haag.

13 maart Seminar Zieke werknemer in 2013/2014, IAR, Amsterdam.

13 maart Ronde 5 SSR-zesdaagse 2014, Onafhankelijk en ontvankelijk, Rotterdam.

13 maart Masterclass Strategisch Arbeidsrecht, ANi, Amersfoort.

13 maart Lezing De eurocrisis ontward, Academisch Genootschap, Eindhoven.

13 maart Start cursussen PO en VSO/PO, VU Law Academy, Amsterdam.

13 maart Start Grotius specialisatieopleiding Estate planning, Utrecht.

13 maart Start Grotius specialisatieopleiding Onroerendgoedrecht, Utrecht.

13 maart Start cursus Effectief argumenteren, CPO, Utrecht.

13 maart Start cursus Huurrecht, CPO, Utrecht.

13 maart Cursus Risk management, audit en compliance (module fraude op de financiële markten), SSR, Amsterdam.

13 maart Cursus Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht, OSR, Utrecht.

13 maart Studiemiddag UAV-GC 2005, IBR.

13 maart Cursus Wet bescherming persoonsgegevens, Euroforum, Utrecht.

13 maart Cursus Boedelafwikkeling: verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht, Instituut voor Juridische Opleidingen (IVJO), Breukelen.

14 maart Nationaal Juristencongres (onderdeel Nationale Carrièrebeurs), Amsterdam.

14 maart Jaarvergadering Orde van Advocaten Noord-Nederland, Beetsterzwaag.

14 maart Cursus Ontnemingswetgeving, AvdR.

14 maart Cursus Ziekte & WIA, ontslag & WW, IAR, Utrecht.

15 maart Internationale Consumentendag.

17 maart Cursus De rol van de verdediging bij het voorbereidend onderzoek, Sdu Juridische Opleidingen.

17 maart Start Legal Leadership Academy, Dialogue, Bussum.

17 maart Magna Charta verdiepingscursus Garanties, AvdR, Waardenburg.

17 maart Start cursus Contracteren en redigeren algemeen civiel, OSR, Utrecht.

18 maart Start training Financieel management voor juristen, Dialogue, Bussum.

18 maart Start Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht.

18 maart Start Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, Utrecht.

18 maart Cursus Bedrijven in moeilijkheden: financiële & fiscale aspecten van insolventies, Permeduc, Leusden.

18 maart Magna Charta webinar Bestuurdersaansprakelijkheid, Academy voor de Rechtspraktijk.

18 maart Studiemiddag Lean & mean voor advocaten. Hoe richt je het kantoor in op zware tijden, SupportlawyerOnline, Den Haag.

19 maart Gemeenteraadsverkiezingen.

19 maart Start Grotius specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht.

19 maart Start Grotius specialisatieopleiding Vervoerrecht.

19 maart Lezing Pensioenrecht, VU Law Academy, Amsterdam.

19 maart Actualiteitencollege Procedure en schadeloosstelling in het onteigeningsrecht, IBR, Utrecht.

19 maart Cursus Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, Kluwer, Utrecht.

19 maart Cursus Basisbegrippen en -beginselen Awb, OSR, Utrecht.

19 maart Start cursus Fundamenten van het bestuursrecht, OSR, Utrecht.

19 maart Cursus Actualiteiten Wet werk en bijstand, OSR, Utrecht.

19 maart Webinar Huurprijzen, AvdR.

20 maart Jaarvergadering Orde van Advocaten Amsterdam.

20 maart Ronde 6 SSR-zesdaagse 2014, De concerncode, Den Haag.

20 maart Cursus Het actief adviseren van de DGA bij zijn bedrijfsopvolging.

20 maart Start Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht.

20 maart Start Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht, Utrecht.

20 maart Start training Adviesvaardigheden, Dialogue Bussum.

20 maart Training Presenteren met flair, Dialogue, Bussum.

20 maart Annual Conference of the International Association for Forensic Psychotherapy, Understanding Justifications and Excuses of Criminal Behaviour, Zeist (tot 23 maart).

20 maart Start cursus Beslag- en executierecht, CPO, Wolfheze.

20 maart Cursus De eerste drie ziektejaren, OSR, Utrecht.

20 maart Cursus Lesbisch ouderschap, Kluwer, Utrecht.

20 maart Vereniging voor Milieu-recht (VMR) Actualiteitendag 2014, Utrecht.

20 maart Cursus Ontwikkelingen in het formele en materiële strafrecht, AvdR.

20 maart Cursus Actueel rechtspersonenrecht, Maastricht University, Maastricht.

20 maart Webinar Privacy, AvdR.

21 maart Internationale dag tegen racisme en discriminatie.

21 maart Presentatie De Stand van de Advocatuur (Advocatie, Sdu Uitgevers), Amsterdam.

21 maart Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie, Instituut voor arbeidsrecht & HRM (Iva), Amsterdam.

21 maart Basiscursus Wet werk en bijstand, OSR, Utrecht.

21 maart Webinar Actualiteiten strafprocesrecht, AvdR.

21 maart Basiscursus Wet werk en bijstand, OSR, Utrecht.

24 maart Nuclear Security Summit 2014, Den Haag (tot 26 maart).

24 maart Seminar Daniel Markovits, Yale Law School, Universiteit van Amsterdam.

24 maart Start cursus Financieel recht, CPO, Den Dolder.

24 maart Start cursus Verzekeringsrecht, OSR, Utrecht.

24 maart Webinar Familieprocesrecht en de positie van kinderen, AvdR.

25 maart Bedrijvendag hbo-rechten met juridisch dictee, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

25 maart Studiedag Juridische aspecten van aardbevingen en ander onheil ten gevolge van (schalie)gaswinning, IBR, Utrecht.

25 maart Basiscursus Gebiedsontwikkeling 2014, IBR, Den Haag.

25 maart Webinar Flex BV, AvdR.

25 maart Cursus Goed beslagen, beslag- en executierecht, Kluwer, Amsterdam.

25 maart Piketcursus Strafrecht, OSR, Utrecht.

26 maart Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Haarlem.

26 maart Cursus Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht, Sdu Juridische Opleidingen.

26 maart Studiedag Nieuwe vormgeving van het publiekrechtelijk toezicht: wat betekent dit voor de praktijk?, IBR, Utrecht.

26 maart Start cursus Contractenrecht en burgerlijk procesrecht, AvdR, Waardenburg.

26 maart Cursus de Awb-bezwaarschriftprocedure, OSR, Utrecht.

26 maart Cursus Strafrecht in de gezondheidszorg, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist.

26 maart Cursus Alimentatierecht, SSR, Utrecht.

27 maart Advocatenblad verschijnt.

27 maart Vergadering College van Afgevaardigden Orde van Advocaten.

27 maart Groen van Prinsterlezing door Govert Buijs, De eeuw van de burger, Amersfoort.

27 maart: European Doctorate in Law and Economics-seminar on law and economics, Maastricht University, Maastricht (tot 29 maart).

27 maart Jaarvergadering Orde van Advocaten Den Bosch, Den Bosch.

27 maart Jaarvergadering Orde van Advocaten Overijssel.

27 maart Congres Stichting Vervoeradres, Rotterdam.

27 maart Cursus Aanmerkelijk belang calamiteiten, Sdu Juridische Opleidingen.

27 maart Cursus De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, Sdu Juridische Opleidingen.

27 maart Cursus Economisch rendabel kantoor op basis van toevoegingen, Sdu Juridische Opleidingen.

27 maart Start cursus Aansprakelijkheid en schadevergoeding, CPO, Utrecht.

27 maart Start cursus Scherp reageren in repliek en dupliek, CPO, Utrecht.

27 maart Cursus Bewijsrecht in het vooronderzoek, Breukelen.

27 maart Cursus De wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, Breukelen.

27 maart Start training Gespreksleider intervisie opleiding, Dialogue, Bussum.

27 maart Studiedag Windenergie en omgevingsrecht, IBR, Amsterdam.

27 maart Cursus Appartementsrecht 2014, IBR, Utrecht.

27 maart Cursus Arbeidsrecht en insolventie, Kluwer, Amsterdam.

27 maart Cursus Disciplinaire maatregelen en ontslag wegens disfunctioneren en wangedrag, IAR, Utrecht.

27 maart Start masterclass Het nieuwe bestuursprocesrecht, OSR, Utrecht.

27 maart Cursus De kosten voor, tijdens en na de civiele procedure, OSR, Utrecht.

27 maart Masterclass Nieuwe Europese privacyverordening, Euroforum, Utrecht.

28 maart webinar Actualiteiten Natuurwet- en regelgeving, AvdR.

30 maart Start zomertijd.

30 maart Start cursus Jeugd (straf/civiel) en Echtscheiding, Woltring Cursussen, Cuba.

31 maart Seminar Russell Miller, Washington and Lee University, Universiteit van Amsterdam.

31 maart Start training Helder schrijven voor juristen, OSR, Utrecht.

31 maart Cursus Afstamming en adoptie, SSR, Utrecht.

31 maart Webinar Bestuursstrafrecht, AvdR.

 

APRIL

 

Nog geen exacte datum: Start leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden, VU Law Academy, Amsterdam. Cursus Echtelijke woning na scheiding, JurisDidact. Cursus Bestuursrecht in Europees perspectief, deel 2, JurisDidact. Cursus Subsidierecht, JurisDidact.

Vijfdaagse leergang onderlinge samenhang tussen staatssteun, aanbesteding en mededinging in kaart, Universiteit Utrecht, Frankrijk.

 

1 april Cursus Intern en extern toezicht op de kwaliteit van zorg, Sdu Juridische Opleidingen.

1 april Start cursus Zieke werknemer in 2013/2014, Iva, Den Bosch.

2 april Cursus Alimentatierecht, Sdu Juridische Opleidingen.

2 april Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter, OSR, Utrecht.

2 april Cursus Actualiteiten personen- en familierecht, CPO.

2 april Studiedag Duurzaam aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling (I en II), IBR, Den Haag.

2 april Studiedag Aanbesteden van duurzame bouwprojecten (I), IBR, Den Haag.

2 april Actualiteitencollege Staatssteun bij gebiedsontwikkeling (II), IBR.

2 april Cursus Jurisprudentie aanbestedingsrecht, AvdR.

2 april Webinar gids proportionaliteit en ARW 2012, AvdR.

3 april Thorbecke Lezing, Gent.

3 april Start jaarcongres vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Noordwijkerhout (tot 5 april).

3 april Start basiscursus Pensioenrecht, OSR, Utrecht.

3 april Start cursus Insolventierecht voortgezet, CPO.

3 april Cursus Appartementsrecht 2014, IBR, Utrecht.

3 april Masterclass Europees recht in de arbeidsrechtpraktijk, Iva, Utrecht.

3 april Seminar Werkkostenregeling.

3 april Webinar Bankgaranties, AvdR.

3 april Webinar Jurisprudentie strafrecht, AvdR.

4 april Start cursus Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht, OSR, Utrecht.

4 april Magna Charta werkcollege Comparitie, AvdR, Waardenburg.

4 april Start governance-opleiding voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group.

4 april: kick-off-meeting Macimide, Maastricht (tot 6 april).

5 april Start studieweek Strafrecht op Curaçao, De Brink, Curaçao.

6 april Start cursus Capita Selecta straf- en procesrecht, AvdR, Sint-Petersburg.

7 april Seminar Brigitta Lurger, Karl-Franzens-Universität Graz, Universiteit van Amsterdam.

7 april Start cursus Personen- en familierecht, CPO.

7 april Start cursus De gang van zaken in een arbeidsongeschiktheidsprocedure, OSR, Utrecht.

7 april Start mediationopleiding, Centrum voor Conflicthantering, Haarlem.

7 april Webinar Internationaal strafrecht, AvdR.

8 april Start basiscursus Erfrecht, Sdu Juridische Opleidingen, Assen.

8 april Cursus Actualiteiten regulier vreemdelingenrecht, Universiteit Leiden.

8 april Studiedag Aanbestedingsrecht voor private diensten, VU Law Academy en IBR, Utrecht.

8 april Cursus Straf- en civielrechtelijke jeugdmaatregelen, Kluwer, Utrecht.

8 april Praktijkseminar Fiscale werkkostenregeling, Iva, Utrecht.

8 april Start cursus Aansprakelijkheidsrecht, OSR, Utrecht.

8 april Webinar Wet bestuur en toezicht, tekst en toelichting, AvdR.

9 april Congres De (on)macht van het Openbaar Ministerie, Utrecht.

9 april Cursus Ongehuwd samenwonen, Sdu Juridische Opleidingen.

9 april Start verdiepingscursus Civiel bewijsrecht in de praktijk, Universiteit Leiden.

9 april Cursus Executie van straffen en maatregelen, SSR, Den Bosch.

9 april Cursus Effectief handelen in Inspectie SZW-zaken, OSR, Utrecht.

9 april Cursus Executie in theorie en praktijk, Kluwer, Utrecht.

9 april Start seminar en pleitwedstrijden Justitia, Jonge Balie en Orde van Advocaten, Amsterdam (tot 12 april).

9 april Webinar Privacy en strafvervolging, AvdR.

10 april Benelux Merken Congres 2014, Amsterdam.

10 april International Women Leadership Programme, Stockholm (tot 12 april).

10 april Cursus Huurrecht bedrijfsruimte: artikel 7:290 BW, Sdu Juridische Opleidingen.

10 april Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

10 april Cursus Jeugdstraf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Ophemert.

10 april Start compacte basisopleiding Personen- en familierecht, OSR, Utrecht.

10 april Start cursus Geheime opsporing, CPO.

10 april Masterclass Van een subjectief naar een feitelijk ontslag op staande voet, ANi, Amersfoort.

10 april Cursus Appartementsrecht 2014, IBR, Utrecht.

10 april Regionaal seminar Actualiteiten ontslagrecht, Iva, Utrecht.

10 april Start cursus Arbeids- en ondernemingsrecht, Woltring Cursussen, Cuba.

11 april Afscheidssymposium Menno Kamminga, Maastricht University, Maastricht.

11 april Cursus Huurrecht woonruimte verdiept, OSR, Utrecht.

11 april Webinar Contracteren in het huurrecht bedrijfsruimte, AvdR.

11 april Webinar Internationaal familierecht, AvdR.

14 april Start Mediationopleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum.

14 april Start cursus Arbeidsrecht, CPO.

14 april Webinar Grensoverschrijdend strafrecht, AvdR.

15 april Studiemiddag VNJA, Utrecht.

15 april Start cursus Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht, OSR, Utrecht.

15 april Cursus Bestuurlijke handhaving en toezicht, OSR, Utrecht.

15 april Piketcursus Strafrecht, OSR, Utrecht.

15 april Start cursus Individueel arbeidsrecht verdiept, OSR, Utrecht.

15 april Cursus Het civiele bewijsrecht, Kluwer, Utrecht.

15 april Cursus Internationaal contracteren, Kluwer, Amsterdam.

15 april Start opleiding Transformational Leadership, Wagner Group.

16 april Pleitwedstrijd Jonge Balie, Gerechtshof Den Bosch, Den Bosch.

16 april Cursus Communiceren met kinderen bij scheiding, Sdu Juridische Opleidingen.

16 april Cursus Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, Sdu Juridische Opleidingen.

16 april Cursus Actualiteiten Straf(proces)recht, CPO.

16 april Cursus Procederen in het civiele kort geding, OSR, Utrecht.

16 april Webinar Actualiteiten internationaal handelsrecht, AvdR.

16 april Webinar DBFMO, AvdR.

17 april Secretaressedag.

17 april Cursus IPR familierecht in stappenplannen, Sdu Juridische Opleidingen.

17 april Cursus Appartementsrecht 2014, IBR, Utrecht.

17 april Training Psychologie voor juristen, Dialogue, Bussum.

17 april Start basiscursus Intellectuele eigendom voor de praktijk, Universiteit Leiden (ook op 24 april).

17 april Webinar Internationaal privaatrecht, AvdR.

18 april Goede Vrijdag.

18 april Verdiepingscursus Alimentatierecht, SSR, Utrecht.

20 april Eerste paasdag.

21 april Tweede paasdag.

22 april Cursus Bestuursstrafrecht, OSR, Utrecht.

22 april Workshop Berekenen van daglonen, OSR, Utrecht.

22 april Training Timemanagement voor juristen, OSR, Utrecht.

22 april Start basistraining Harvard onderhandelen voor juristen, OSR, Utrecht.

23 april Cursus Financiële beslissingen in faillissementen en het standaard financieel verslag, CPO.

23 april cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Holten.

23 april Cursus vaardigheden Onderhandelen met succes, Universiteit Leiden.

23 april Studiedag Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, IAR, Maastricht.

23 april Cursus Alimentatie en eigen woning, SSR, Amsterdam.

24 april Advocatenblad verschijnt.

24 april Groninger Juristen Congres.

24 april Landelijk congres der bestuurskunde, Ctrl + Alt + Del, kansrijk sturen in de informatiesamenleving, Den Haag (tot 26 april).

24 april Cursus Marokkaans familierecht in de Nederlandse rechtspraak, Sdu Juridische Opleidingen.

24 april Cursus Missers bij de afwikkeling van faillissementen, CPO.

24 april Cursus Beschermingsbewind in de praktijk.

24 april Start basiscursus Vennootschapsrecht: transacties, CPO, Zeist.

24 april Webinar Separatisten, AvdR.

24 april Beslagdag 2014, civielrechtelijk conservatoir beslag, AvdR.

25 april Internationale conferentie Public and Private Enforcement of European Private Law: Perspectives and Challenges, Rijksuniversiteit Groningen.

25 april Webinar Actualiteiten strafrecht, AvdR.

25 april Webinar Overgang onderneming, AvdR.

26 april Koningsdag.

26 april: Meivakantie alle regio’s, tot 6 mei.

27 april Start cursus Personen- en familierecht, Woltring Cursussen, Spanje.

28 april Seminar Daphna Lewinsohn-Zamir, Hebrew University, Universiteit van Amsterdam.

28 april Start cursus Actualiteiten, jeugd en de vreemdeling in het strafrecht, Woltring Cursussen, Spanje.

28 april Webinar Bestuursstrafrecht, AvdR.

 

MEI

 

Nog geen exacte datum: Cursus Kort geding, JurisDidact.

 

1 mei Dag van de arbeid.

1 mei Webinar Rechtsbescherming aanbesteding, AvdR.

1 mei Webinar Stemrechtloos aandeel, AvdR.

1 mei Webinar Overheidsaansprakelijkheid, AvdR.

2 mei Voetbal- en hockeytoernooi SJBN, Utrecht.

2 mei Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, AvdR.

2 mei Webinar Lesbisch ouderschap, AvdR.

3 mei Dag van de persvrijheid.

4 mei Dodenherdenking.

5 mei Bevrijdingsdag.

5 mei 5 mei-lezing, Mary Robinson, voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Assen.

5 mei Webinar Bewijsrecht, AvdR.

6 mei Start cursus Vastgoed, CPO.

6 mei Start cursus Aanbestedingsrecht en mededingingsrecht, OSR, Utrecht.

6 mei Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht, OSR, Utrecht.

6 mei Cursus insolventierecht, OSR, Utrecht.

6 mei Start mastertraining Legal English, OSR, Utrecht.

6 mei Cursus Werkgeversaansprakelijkheid, Kluwer, Amsterdam.

6 mei Webinar Verzoekschriftprocedure, AvdR.

6 mei Webinar Jurisprudentie insolventierecht, AvdR.

7 mei Cursus Vaardigheden Pleiten en repliceren, Universiteit Leiden.

7 mei Professionele ontmoeting Nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht, OSR, Utrecht.

8 mei Cursus Mensenhandel in de praktijk, Sdu.

8 mei Cursus Intellectuele eigendom, OSR, Utrecht.

8 mei Start training Snellezen voor juristen, OSR, Utrecht.

8 mei Cursus Patiëntenrechten, OSR, Utrecht.

8 mei Studiedag JOR Actueel, Insolventie, financiering en zekerheden, CPO, Amsterdam.

8 mei Start cursus Aansprakelijkheid in de financiële sector – recente ontwikkelingen, CPO.

8 mei Cursus Huwelijksvermogensrecht en insolventierecht, SSR, Utrecht.

8 mei Verdiepingscursus Arbeidsrecht: Herstructurering en inkrimping van ondernemingen, Universiteit Leiden.

8 mei Studiedag Geluid in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, IBR, Den Haag.

8 mei Regionaal seminar Actua-liteiten ontslagrecht, IVA, 

’s-Hertogenbosch.

9 mei Dag van Europa.

9 mei Magna Charta werkcollege Bewijsrecht, AvdR, Waardenburg.

9 mei Cursus Jurisprudentie omgevingsrecht, OSR, Utrecht.

9 mei Start cursus Strategisch ondernemerschap in de advocatuur, OSR, Utrecht.

10 mei Lezing Jan Rood, De Europese Unie in de wereld van morgen, Academisch Genootschap, Eindhoven.

11 mei Start cursus De civiele procedure in eerste aanleg en rechtspsychologie, Woltring Cursussen, Marokko.

11 mei Moederdag.

12 mei Seminar John Gardner, Oxford Law, Universiteit van Amsterdam.

12 mei Cursus Actualiteiten afvalstoffenrecht, Sdu Juridische Opleidingen.

12 mei Cursus Effectief procederen in vreemdelingenzaken, OSR, Utrecht.

12 mei Cursus Verblijfsaanspraken op medische gronden, OSR, Utrecht.

12 mei Start verdiepingscursus Legal English II: Practicing and drafting contracts (PAO), Universiteit Leiden.

12 mei Start cursus Contracten maken en beoordelen 1, CPO.

12 mei Webinar Beëindigen van overeenkomsten, AvdR.

12 mei Webinar Bewijs in het vooronderzoek, AvdR.

13 mei Congres Nederlandse Politiebond, Amsterdam (tot 15 mei).

13 mei Cursus Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Sdu Juridische Opleidingen.

13 mei Cursus Actualiteiten bestuursrecht, CPO.

13 mei Cursus Security en continuïteit in de cloud, ICT Recht, Amsterdam.

13 mei Young Entrepreneurs Congres, Purmerend.

13 mei Start opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum.

13 mei Verdiepingscursus Actualiteiten in het aanbestedingsrecht (I-IV), IBR, Utrecht.

13 mei Studiedag Voorbereiding van de aanbesteding en de inschrijving (I), IBR, Utrecht.

13 mei Studiedag Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, motiveringsplichten en wezenlijke wijziging (II), IBR, Utrecht.

13 mei Studiedag Europees aanbestedingsrecht, enkele bijzondere procedures (III), IBR, Utrecht.

13 mei Studiedag Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, IAR, Zwolle.

13 mei Basiscursus Nederlands en Europees mededingingsrecht, OSR, Utrecht.

13 mei Cursus De gevolgen van de Wet modern migratiebeleid, OSR, Utrecht.

13 mei Webinar Overnamecontracten, AvdR.

14 mei Cursus Verdragen in de jeugd- en familierechtpraktijk, Sdu Juridische Opleidingen.

14 mei Studiedag JOR Actueel, Insolventie, financiering en zekerheden, CPO, Amsterdam.

14 mei Studiedag De Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit en ARW, IBR, Utrecht.

14 mei Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

14 mei Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht, OSR, Utrecht.

14 mei Cursus Medezeggenschapsrecht, OSR, Utrecht.

15 mei Cursus De betekenis van het EVRM in het strafrecht, CPO.

15 mei Verdiepingscursus Juridische vraagstukken rond de dood, Universiteit Leiden.

15 mei Start specialisatiecursus Bijzondere curator in jeugdzaken, Universiteit Leiden.

15 mei Masterclass Voorbij de perceptie in de ontbindingsperiode, ANi, Amersfoort.

15 mei Actualiteitencollege Bouwcontractenrecht, IBR, Utrecht.

15 mei Cursus Ambtenarenontslag en disciplinaire maatregelen, OSR, Utrecht.

15 mei Start masterclass overheidsaansprakelijkheid, OSR.

15 mei Basiscursus AWBZ, OSR, Utrecht.

15 mei Cursus Huurrecht bedrijfsruimte verdiept, OSR, Utrecht.

15 mei Webinar Actualiteiten personen- en familierecht, AvdR.

15 mei Webinar Hoger beroep, AvdR.

16 mei Seminar Arbeidsvoorwaarden 2013/2014 in arbeidsrechtelijke context, Iva, Amsterdam.

16 mei Cursus Vastgoedcontracten, Sdu Juridische Opleidingen.

16 mei Cursus Snellezen, Sdu Juridische Opleidingen.

16 mei Cursus Actualiteiten gefinancierde rechtsbijstand en proceskosten, OSR, Utrecht.

16 mei Start specialisatiecursus Huurrecht, Universiteit Leiden.

19 mei Start cursus Ontslagrecht verdiept, CPO.

20 mei Start training Meester in acquisitie, Dialogue, Bussum.

20 mei Patroonscursus, Dialogue, Bussum. 

20 mei Cursus De aangifte erfbelasting, CPO.

20 mei Studiedag Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht (V), IBR, Utrecht.

20 mei Studiedag PPS bij gebiedsontwikkeling anno 2014, IBR, Den Haag.

20 mei Start basiscursus Ambtenarenrecht, Universiteit Leiden.

20 mei Cursus Actualiteiten Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Schiermonnikoog.

20 mei Start cursus vaardigheden Pleiten in fiscale zaken, Universiteit Leiden.

20 mei Start verdiepingscursus Strafrecht, Universiteit Leiden.

20 mei Cursus Actualiteiten contractenrecht, Kluwer, Amsterdam.

21 mei Verantwoordingsdag parlement (Gehaktdag).

21 mei European Conference on Child Abuse and Neglect, Nederlands Forensisch Instituut, Amsterdam (tot 24 mei).

21 mei Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

21 mei Cursus Actualiteiten strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Schiermonnikoog.

21 mei Start basistraining Adviesvaardigheden voor juristen, OSR, Utrecht.

21 mei Webinar Actualiteiten Wft, AvdR.

22 mei Cursus Actualiteiten strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Schiermonnikoog.

22 mei Start specialisatie Arbeidsmediation, Centrum voor Conflicthantering.

22 mei Verkiezingen Europees Parlement.

22 mei Training Omgaan met de media, Dialogue, Bussum.

22 mei Start cursus Financiering en zekerheden, CPO.

22 mei Verdiepingscursus Staatssteun, Universiteit Leiden.

22 mei Studiedag Retentie- en insolventierecht (I en II), IBR, Utrecht.

22 mei Studiedag Retentierecht (I), IBR.

22 mei Studiedag Insolventierecht (II), IBR.

22 mei Webinar Kort geding, AvdR.

23 mei Afscheidssymposium Fred Grünfeld, Maastricht University, Maastricht.

23 mei Cursus Wegwijs in de WOR, Sdu Juridische Opleidingen.

23 mei Start cursus Zieke werknemer in 2013/2014, IVA, Zwolle.

23 mei Basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun, OSR, Utrecht.

23 mei Cursus Sociaal zekerheidsrecht voor arbeidsrechtadvocaten en juristen, OSR, Utrecht.

24 mei Cursus Verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht, Sdu Juridische Opleidingen.

25 mei Hardloopwedstrijd De snelste advocaat, Sdu Royal Ten, Den Haag.

26 mei Seminar Margaret Jane Radin, University of Michigan Law School, Universiteit van Amsterdam.

26 mei Verdiepingscursus Actio Pauliana en verrekening, CPO.

26 mei Cursus Actualiteiten WSNP, OSR, Utrecht.

26 mei Regional seminar Actualiteiten ontslagrecht, IVA, Amsterdam.

26 mei Start cursus Strafrecht: de advocaat in megastrafzaken, CPO.

27 mei Cursus Actualiteiten personen- en familierecht, Sdu.

27 mei Cursus Rechten en plichten in het onderwijs, OSR, Utrecht.

28 mei Start basiscursus Bouw- en aanbestedingsrecht, Universiteit Leiden.

28 mei Training VTLB (verdiept), OSR, Utrecht.

28 mei Start cursus Algemene leerstukken civiel, OSR, Utrecht.

28 mei Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

28 mei: Congres Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, EMU, burgerschap en aanbestedingen, Kopenhagen (tot 1 juni).

28 mei Masterclass Bijzondere bedingen, IVA, Rotterdam.

28 mei Start masterclass Actualiteiten burgerlijk procesrecht, goederenrecht en contractenrecht, AvdR, Napels.

29 mei Hemelvaartsdag.

30 mei Advocatenblad verschijnt.

 

JUNI

 

Nog geen exacte datum: Bijeenkomsten Actualiteiten Internationaal Privaatrecht (PAO), Universiteit Leiden. Cursus Burgerlijke stand, JurisDidact. Cursus Vormverzuim in het strafrecht, JurisDidact.

 

2 juni Start cursus Beslag- en executierecht, CPO.

2 juni Cursus Actualiteiten gezinshereniging, OSR/Defence for Children, Utrecht.

2 juni Start cursus Financiering van de mkb-onderneming, CPO.

2 juni Praktijkseminar Fiscale werkkostenregeling, IVA, Rotterdam.

3 juni Cursus Praktijkoplossingen (ver)huren bij faillissementen, Sdu Juridische Opleidingen.

3 juni Start piketcursus Psychiatrisch patiëntenrecht, OSR, Utrecht.

3 juni Cursus De arbeidsongeschikte ambtenaar, OSR, Utrecht.

3 juni Opfriscursus Nederlands, OSR, Utrecht.

3 juni Verdiepingscursus Cassatie in strafzaken in de praktijk (PAO), Universiteit Leiden.

4 juni Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014, Den Haag.

4 juni Start cursus Huurrecht woon- en bedrijfsruimte, OSR, Utrecht.

4 juni Cursus Huurrecht woonruimte, OSR, Utrecht.

4 juni Cursus Huurrecht bedrijfsruimte, OSR, Utrecht.

4 juni Cursus vaardigheden Argumentatieleer: gelijk hebben én krijgen, Universiteit Leiden.

4 juni Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

5 juni International Women Leadership Programme, Warschau (tot 7 juni).

5 juni Cursus Actualiteiten verbintenissenrecht, CPO.

5 juni Cursus Huur- en faillissementsrecht, CPO.

5 juni Cursus Mededinging in de gezondheidszorg, marktwerking en budgetten, OSR, Utrecht.

5 juni Start verdiepingscursus Praktisch procederen in IE-zaken, Universiteit Leiden.

5 juni Verdiepingscursus Bestuurlijke voorprocedures in de praktijk, Universiteit Leiden.

5 juni Masterclass De volledige bandbreedte van de UWV-procedure, ANi, Amersfoort.

5 juni Start cursus Contracten maken en beoordelen 1, CPO.

5 juni Start training Gespreksleider intervisie opleiding, Dialogue, Bussum.

5 juni Webinar Actualiteiten voorlopige hechtenis, AvdR.

5 juni Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid, AvdR.

6 juni Start basiscursus Mededingingsrecht, Universiteit Leiden.

6 juni Magna Charta werkcollege Kort geding, AvdR, Waardenburg.

6 juni Cursus Actualiteiten bestuursprocesrecht in sociale-zekerheidszaken, OSR, Utrecht.

6 juni Start cursus Procederen in het sociaal zekerheidsrecht, OSR, Utrecht.

8 juni Eerste pinksterdag.

9 juni Tweede pinksterdag.

10 juni Cursus Gedragskundig onderzoek in strafzaken, Sdu Juridische Opleidingen.

10 juni Verdiepingscursus Strafprocesrecht, OSR, Utrecht.

10 juni Training Persoonlijke effectiviteit, OSR, Utrecht.

11 juni OSR Kennisnet Sociale Zekerheid.

11 juni Cursus Bijzondere rechtsposities en personenschade, OSR, Utrecht.

11 juni Cursus Actualiteiten vreemdelingen- en vluchtelingenrecht, CPO.

11 juni Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

11 juni Webinar Privacywetgeving, AvdR.

11 juni Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Neercanne.

12 juni Internationale dag tegen kinderarbeid.

12 juni ALV en studiemiddag/workshop NVVMA.

12 juni Cursus IPR familierecht in stappenplannen, Sdu Juridische Opleidingen, Assen.

12 juni Start cursus Fiscale aspecten bij echtscheiding, OSR, Utrecht.

12 juni Training Optreden ter zitting bij de kantonrechter, OSR, Utrecht.

12 juni Studiedag Ecologie voor juristen, IBR, Utrecht.

12 juni Verdiepingscursus Capita Selecta aanneming van werk 

(I en II), IBR.

12 juni Cursus Fiscale actualiteiten, CPO.

12 juni Cursus Bouwrecht in de praktijk, CPO.

12 juni Cursus vaardigheden Overtuigen op papier, Universiteit Leiden.

12 juni Studiedag De prijs van het werk (I), IBR, Utrecht.

12 juni Studiedag Goed en deugdelijk werk en de regeling van de aansprakelijkheid (II), IBR, Utrecht.

12 juni Start cursus Zieke werknemer in 2013/2014, IAR, Rotterdam.

12 juni Start cursus Burgerlijk procesrecht, CPO.

13 juni Start cursus Alimentatierekenen: hoeveel verdienen, hoeveel krijgen?, OSR, Utrecht.

13 juni webinar Verrekening en verdeling bij scheiding, AvdR.

15 juni Vaderdag.

16 juni Seminar Florencia M. Wurgler, New York University School of Law, Universiteit van Amsterdam.

16 juni Start cursus Effectiever contracteren, OSR, Utrecht.

16 juni Start training Effectief procederen bij de bestuursrechter, OSR, Utrecht.

16 juni Start basiscursus Straf(proces)-recht, OSR, Utrecht.

16 juni Start cursus Professioneel onderhandelen voor advocaat-stagiaires, CPO.

16 juni Start basiscursus Intellectuele eigendom, CPO.

17 juni Cursus Erfrecht/huwelijksvermogensrecht actueel, CPO.

17 juni Cursus OTC-derivaten 1: producten en ISDA-documentatie, CPO.

17 juni Cursus Actualiteiten kinder-alimentatie, OSR, Utrecht.

17 juni Cursus Samengestelde gezinnen en alimentatie, OSR, Utrecht.

17 juni Start basiscursus Insolventierecht, OSR, Utrecht.

17 juni Cursus Juridisch kader van internet advertising, spam, 

e-mailmarketing en cookies, OSR, Utrecht.

17 juni Studiedag Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht, IBR, Amsterdam.

18 juni Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

18 juni Start cursus Contracteren onroerend goed, OSR, Utrecht.

18 juni Cursus Actualiteiten pachtrecht, Kluwer.

18 juni Cursus De ondernemer in het huwelijksvermogensrecht, Kluwer, Utrecht.

18 juni Webinar E-commerce, the do’s-and-don’ts, AvdR.

18 juni Webinar Jurisprudentie aanbestedingsrecht, AvdR.

18 juni Webinar Verdeling van de gemeenschap, AvdR.

19 juni Cursus Medische aansprakelijkheid, Sdu Juridische Opleidingen.

19 juni Training Succesvol onderhandelen volgens Harvard, Dialogue, Bussum.

19 juni Algemene vergadering vFAS en lezing Fiscaliteiten.

19 juni Studiedag Modernisering monumentenrecht, IBR, Utrecht.

19 juni Start basiscursus Aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht (PAO), Universiteit Leiden (ook op 26 juni).

19 juni Cursus Contracten maken en beoordelen 2, CPO.

19 juni Cursus De complexe juridische aspecten bij ziekte, CPO.

19 juni Cursus Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk, CPO.

19 juni Start cursus Gebiedsontwikkeling, CPO.

19 juni Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht, AvdR.

19 juni Webinar Algemene voorwaarden, AvdR.

20 juni Wereld Vluchtelingendag.

20 juni Zeildag SJBN, Ottenhome.

20 juni Cursus Werkgeversaansprakelijkheidsrecht voor gevorderden, Sdu Juridische Opleidingen.

20 juni Start verdiepingscursus Ontslagrecht, Universiteit Leiden.

20 juni Start verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht in de praktijk, Universiteit Leiden.

23 juni H.J. Scheltema-symposium over Byzantijns recht, Rijksuniversiteit Groningen (tot 25 juni).

23 juni Start cursus Jeugd(straf)recht in beweging, CPO.

23 juni Start masterclass Meesterlijk leiderschap, OSR, Utrecht.

24 juni Lezing VNJA, ’s-Hertogenbosch.

24 juni Cursus Actualiteiten insolventierecht, CPO.

24 juni Cursus Actualiteiten ICT en Recht, ICT Recht, Amsterdam.

24 juni Cursus Otc-derivaten 2: regeling op grond van de EMIR, documentatie-eisen en clearingsdocumentatie, CPO.

24 juni Cursus Actualiteiten BOPZ: recente BOPZ-jurisprudentie, OSR, Utrecht.

24 juni Webinar Wanprestatie, AvdR.

25 juni Lezing Pensioenrecht, VU Law Academy, Amsterdam.

25 juni Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

25 juni Cursus Actualiteiten BOPZ: bescherming meerderjarigen en gesloten jeugdzorg, OSR, Utrecht.

25 juni Cursus Schade begroten vanuit financieel-juridisch perspectief, CPO.

25 juni Cursus Remedies voor teleurstellende overeenkomsten, AvdR.

25 juni Cursus Ontbinding en opzegging, AvdR.

26 juni Advocatenblad verschijnt.

26 juni Vergadering College van Afgevaardigden Orde van Advocaten.

26 juni Sluitingszittingen Orde van Advocaten Den Haag (tot 28 juni).

26 juni Verdiepingscursus Huwelijksvermogensrecht en echtscheiding, OSR, Utrecht.

26 juni Studiedag JOR Actueel, Ondernemingsrecht, CPO, Amsterdam.

26 juni Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

26 juni Webinar Actualiteiten vervoersrecht, AvdR.

26 juni Webinar Jurisprudentie huurrecht, AvdR.

26 juni Webinar Bankgaranties do’s-and-don’ts, AvdR.

27 juni Cursus Uit- en overleveringsrecht: WETS en WOTS, Sdu Juridische Opleidingen.

27 juni Webinar Schadevergoedingsverminderende en -verhinderende factoren, AvdR.

28 juni Start Ramadan.

28 juni Kleine Kantoren Dag, Almere.

30 juni Seminar Oren Bar-Gill, Center for Law, Economics and Organization New York. University, Universiteit van Amsterdam.

30 juni Webinar Actualiteiten arbeidsrecht AvdR.

 

JULI

 

Nog geen exacte datum: Cursus Algemene voorwaarden, JurisDidact. Cursus Noodweer en noodweerexces, JurisDidact.

 

1 juli Magna Charta werkcollege Capita Selecta, AvdR, Waardenburg.

2 juli Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Zwolle.

2 juli Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2014, VBR-A/IBR, Utrecht.

5 juli Zomervakantie regio Noord, tot 18 augustus.

9 juli Start governance-opleiding voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group.

9 juli Cursus Jeugdstraf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Alkmaar.

12 juli Zomervakantie regio Zuid, tot 25 augustus.

19 juli Zomervakantie regio Midden, tot 1 september.

28 juli Suikerfeest.

31 juli Advocatenblad verschijnt.

 

AUGUSTUS

 

19 augustus 9th ICFIS Conference 2013, Universiteit Leiden (tot 23 augustus).

28 augustus Advocatenblad verschijnt.

 

SEPTEMBER

 

1 september Start Mediationopleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum.

2 september Webinar Subsidierecht, AvdR.

2 september Webinar Actualiteiten huwelijksvermogensrecht, AvdR.

3 september Webinar Actualiteiten arbeidsrecht, AvdR.

3 september Webinar Huwelijksvermogensrecht, AvdR.

4 september Webinar Beëindigen duurovereenkomsten, AvdR.

4 september Webinar Huwelijkse voorwaarden, AvdR.

5 september Magna Charta werkcollege Actualiteiten burgerlijk procesrecht, AvdR, Waardenburg.

8 september Webinar Duur en beëindigen huurovereenkomsten bedrijfsruimte, AvdR.

11 september Dag van de scheiding.

11 september European Conference of Maritime Law Research (tot 13 september).

11 september Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

11 september Webinar Actualiteiten aanbestedingsrecht, AvdR.

11 september Webinar Actualiteiten huurrecht bedrijfsruimte, AvdR.

12 september Congres vFAS.

12 september Webinar Actualiteiten ondernemingsrecht, AvdR.

13 september Nacht van de dictatuur, Den Haag.

15 september Internationale dag van de democratie.

15 september Start training Inzetten van bemiddelings- en mediationvaardigheden, Dialogue, Bussum.

16 september Prinsjesdag.

16 september Vergadering College van Afgevaardigden Orde van Advocaten.

16 september Studiemiddag VNJA.

16 september Webinar Web bestuur en toezicht, tekst en toelichting, AvdR.

16 september Webinar Aandeelhoudersovereenkomsten, AvdR.

17 september OSR Kennisnet Sociale Zekerheid.

17 september Start specialisatieopleiding Gerechtelijk deskundigen, Universiteit Leiden.

17 september Cursus Het nieuwe EU-migratierecht in Nederland, CPO.

17 september Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Antwerpen.

17 september Webinar Opsporing internationaal, AvdR.

18 september Training Conflictmanagement, Dialogue, Bussum.

18 september Cursus Verkeersstrafrecht, Kluwer, Utrecht.

18 september Start mediationopleiding, Centrum voor Conflicthantering, Ede.

18 september Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, AvdR.

18 september Webinar Jurisprudentie aanbestedingsrecht, AvdR.

22 september Training Timemanagement voor juristen, Dialogue, Bussum.

22 september Webinar Jurisprudentie insolventierecht, AvdR.

23 september Start training Projectmanagement voor juristen, Dialogue, Bussum.

24 september Cursus Jeugd-straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Oosterbeek.

25 september Advocatenblad verschijnt.

25 september Start training Gespreksleider intervisie opleiding, Dialogue, Bussum.

25 september Webinar Actualiteiten personen- en familierecht, AvdR.

25 september Webinar Actualiteiten erfrecht, AvdR.

26 september Congres Nederlandse Orde van Advocaten.

28 september Right to know day.

29 september Webinar Actualiteiten beslag- en executierecht, AvdR.

30 september Start training De manager en professional als coach, Dialogue, Bussum.

30 september Webinar Actualiteiten arbitragerecht, AvdR.

 

OKTOBER

 

Nog geen exacte datum: Jaarvergadering Orde van Advocaten Rotterdam. Pleit kennisdag ICT.

 

1 oktober Lezing Pensioenrecht, VU Law Academy, Amsterdam.

1 oktober Basiscursus Pachtrecht, Kluwer, Arnhem.

1 oktober Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Utrecht.

1 oktober Webinar Actualiteiten staatssteun, AvdR.

1 oktober Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid, AvdR.

1 oktober Webinar Actualiteiten pensioenrecht, AvdR.

2 oktober Start opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum.

2 oktober Start specialisatie Arbeidsmediation, Centrum voor Conflicthantering.

3 oktober Start governance-opleiding voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group.

3 oktober Webinar Licentieovereenkomsten, AvdR.

3 oktober Webinar Actualiteiten huurrecht woonruimte, AvdR.

4 oktober Duits-Nederlandse Juristenconferentie, Alkmaar (tot 6 oktober).

6 oktober Webinar Deelnemingsvormen: medeplegen en medeplichtigheid, AvdR.

7 oktober Start training Financieel management voor juristen, Dialogue, Bussum.

7 oktober International European Food and Feed Law Conference: Regulation of Innovations, Utrecht (tot 10 oktober).

7 oktober Fiscaal Symposium, Maastricht.

8 oktober Cursus 101 werkgeversvragen over de arbeidsongeschikte werknemer, OSR, Utrecht.

8 oktober Webinar Actualiteiten alimentatie, AvdR.

9 oktober Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

9 oktober Webinar Wet modern migratiebeleid, AvdR.

9 oktober Webinar Bezwaarschriftprocedure, AvdR.

10 oktober Europese dag tegen de doodstraf.

11 oktober Herfstvakantie regio Noord, tot 20 oktober.

13 oktober Webinar Rechtsbescherming aanbesteding, AvdR.

13 oktober Webinar De 403-verklaring, AvdR.

13 oktober Workshop Actualiteiten vreemdelingenprocesrecht (regulier), OSR, Utrecht.

14 oktober Verdiepingscursus Beter omgaan met de zieke werknemer, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen.

14 oktober Cursus De wet voor webwinkels, ICT Recht, Amsterdam.

16 oktober Webinar Bewijsvoering, AvdR.

17 oktober Cursus Timemanagement & Getting things done voor juristen, Sdu Juridische Opleidingen.

18 oktober Europese dag tegen mensenhandel.

18 oktober Herfstvakantie regio’s Midden en Zuid, tot 27 oktober.

20 oktober Webinar Actualiteiten bestuursrecht, AvdR.

20 oktober Webinar Jurisprudentie huurrecht, AvdR.

22 oktober Webinar Actualiteiten insolventierecht, AvdR.

24 oktober Dag van de Verenigde Naties.

24 oktober Webinar Actualiteiten strafrecht, AvdR.

24 oktober Webinar Procederen in huurzaken, AvdR.

24 oktober Webinar Zieke werknemer, AvdR.

26 oktober Start wintertijd.

28 oktober Cursus Games en kansspelen onder de wet, ICT Recht, Amsterdam.

29 oktober Cursus Jeugdstraf-(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Haarzuilens.

30 oktober Advocatenblad verschijnt.

30 oktober Najaarsvergadering Orde van Advocaten, Den Haag.

30 oktober Start training Meester in acquisitie, Dialogue, Bussum.

30 oktober Cursus Juridische aspecten bij medische beslissingen rond levenseinde, OSR, Utrecht.

30 oktober Verdiepingscursus Alimentatierecht, SSR, Utrecht.

 

NOVEMBER

 

Nog geen exacte datum: Gerbrandy-debat Orde van Advocaten. Uitreiking Nederlands-Duitse juristenprijs JPR Advocaten.

 

3 november Start verdiepingscursus Legal English II: Practicing and drafting contracts (PAO), Universiteit Leiden.

3 november Start mediationopleiding, Centrum voor Conflicthantering, Zwolle.

4 november Cursus Actualiteiten regulier vreemdelingenrecht, Universiteit Leiden.

4 november Webinar Actualiteiten arbeidsrecht, AvdR.

4 november Webinar Actualiteiten aanbestedingsrecht, AvdR.

5 november Cursus Jeugdstraf-(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Den Haag.

6 november Start SJBN Jonge Balie Congres (tot 8 november).

6 november Start training Communicatiestijlen voor juristen, OSR, Utrecht.

7 november actualiteitencursussen alumni Nijmeegse rechtenfaculteit, Nijmegen

10 november Start opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum.

11 november Sint Maarten.

11 november Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

11 november Webinar gids proportionaliteit en ARW 2012, AvdR.

12 november Pleitwedstrijd Jonge Balie, Gerechtshof Den Bosch, Den Bosch.

12 november Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Amsterdam.

12 november Webinar Jurisprudentie strafrecht, AvdR.

13 november Algemene vergadering vFAS en lezing.

13 november Start training Adviesvaardigheden, Dialogue, Bussum.

13 november Start basiscursus Wet bescherming persoonsgegevens, Universiteit Leiden.

13 november Webinar Huurrecht en insolventie, AvdR.

13 november Webinar Erfrecht, AvdR.

14 november Training Omgaan met de media, Dialogue, Bussum.

17 november Start cursus Update ondernemingsrecht, OSR, Utrecht.

17 november Start mediationopleiding Centrum voor Conflicthantering, Haarlem.

18 november Lezing VNJA.

18 november Training Effectief communiceren, Dialogue, Bussum.

18 november Webinar Klachtrecht, AvdR.

19 november Cursus Straf(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Den Haag.

19 november Webinar Beëindigen van overeenkomsten, AvdR.

20 november Internationale dag van de rechten van het kind.

20 november Advocatuur-congres 2014 Hokken Management & Advies, Houten (tot 22 november).

20 november Cursus Executie van straffen en maatregelen, SSR, Den Bosch.

21 november Start basiscursus Mededingingsrecht, Universiteit Leiden.

21 november Webinar Contracteren in het huurrecht bedrijfsruimte, AvdR.

21 november Webinar Internationaal familierecht, AvdR.

21 november Cursus Beleggingsfraude (module fraude op de financiële markten), SSR, Amsterdam.

24 november Training Psychologie voor juristen, Dialogue, Bussum.

24 november Start training Succesvol acquireren voor advocaten, OSR, Utrecht.

24 november Webinar Actualiteiten strafprocesrecht AvdR.

25 november Training Effectief overtuigen en beïnvloeden, Dialogue, Bussum.

26 november Lezing Pensioenrecht, VU Law Academy, Amsterdam.

26 november Verdiepingscursus Bestuursrechtelijk bewijsrecht, Universiteit Leiden.

26 novemberCleveringa-oratie, Universiteit Leiden.

27 november Advocatenblad verschijnt.

27 november Cursus vaardigheden Overtuigen op papier, Universiteit Leiden.

27 november Webinar Actualiteiten ondernemingsrecht, AvdR.

28 november Cursus Toezicht, tuchtrecht en kwaliteit in de gezondheidszorg, OSR, Utrecht.

28 november Ius Commune Conference (tot 30 november).

 

DECEMBER

 

1 december Webinar Bezwaarschriftprocedure, AvdR.

3 december Cursus Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten, OSR, Utrecht.

3 december Webinar Schadevergoedingsverminderende en -verhinderende factoren, AvdR.

3 december Webinar Bewijsrecht, AvdR.

4 december Vergadering College van Afgevaardigden Orde van Advocaten.

4 december Training Succesvol onderhandelen volgens Harvard, Dialogue, Bussum.

4 december Start governance-opleiding voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group.

4 december Webinar Actualiteiten strafrecht, AvdR.

4 december Webinar Overheidscontractenrecht, AvdR.

5 december Sinterklaasavond.

8 december Cursus ICT vs. arbeidsrecht, ICT Recht, Amsterdam.

8 december Webinar De nieuwe rol van de rechter-commissaris, AvdR.

8 december Webinar Jurisprudentie aanbestedingsrecht, AvdR.

9 december Cursus Actualiteiten ICT en recht, ICT Recht, Amsterdam.

10 december Dag van de rechten van de mens.

10 december OSR Kennisnet Sociale Zekerheid.

10 december Cursus Straf(proces)-recht, Anker & Anker Opleidingen, Rotterdam.

11 december Cursus Jeugdstraf-(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Rotterdam.

11 december Cursus De privacyverordening in de praktijk, ICT Recht, Amsterdam.

11 december Webinar Onderzoeksplichten, AvdR.

11 december Webinar Jurisprudentie insolventierecht, AvdR.

12 december Congres Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), (tot 14 december).

12 december Start verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht in de praktijk, Universiteit Leiden.

12 december Cursus Open source licenties, ICT Recht, Amsterdam.

15 december Naturalisatiedag.

15 december Koninkrijksdag.

15 december Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht, AvdR.

16 december Patroonscursus, Dialogue, Bussum.

17 december Cursus vaardigheden Argumentatieleer: gelijk hebben én krijgen, Universiteit Leiden.

18 december Advocatenblad verschijnt.

18 december Internationale migrantendag.

18 december Cursus Jeugdstraf-(proces)recht, Anker & Anker Opleidingen, Amsterdam.

18 december Training Persoonlijke effectiviteit, Dialogue, Bussum.

20 december Kerstvakantie alle regio’s, tot 5 januari 2015.

25 december Eerste kerstdag.

26 december Tweede kerstdag.

 

Download artikel als PDF

Advertentie