– Hof van Discipline, 30 september 2013, nr. 6643, ECLI:NL:TAHVD:2013:64. 

-Art. 9j Advocatenwet.

Beroep van advocaat te Bonaire tegen weigering inschrijving Nederlandse cassatiebalie ongegrond.

Mr. X, advocaat op Bonaire, verzocht inschrijving als advocaat bij de Hoge Raad als bedoeld in art. 9j lid 7 Advocatenwet. Hij beriep zich daarbij op het feit dat hij Nederlander is, dat Bonaire sinds 10 oktober 2010 een deel is van Nederland en dat hij, omdat hij advocaat is op Bonaire, vanaf deze datum advocaat is in Nederland. Volgens mr. X kon hij daarom worden toegelaten als advocaat bij de Hoge Raad. De secretaris van de algemene raad wees het verzoek af onder mededeling dat de Advocatenwet niet op het verzoek van mr. X van toepassing is en dat het feit dat hij Nederlander is daaraan niet afdoet.

 

In beroep stelt mr. X dat de secretaris in strijd met het discriminatieverbod uit art. 1 Grondwet handelt door inschrijving te weigeren. Het Hof van Discipline is van oordeel dat geen sprake is van gelijke gevallen, nu de advocaat niet op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten staat ingeschreven en hij dus niet aan de vereisten van art. 9j Advocatenwet voldoet. Dat mr. X Nederlander is maakt dit niet anders. Het hof oordeelt dat het niet aan hem is om het verschil in behandeling tussen binnen het Koninkrijk gevestigde advocaten van Nederlandse nationaliteit op grond van de hiervoor besproken nieuwe wettelijke bepalingen te beoordelen. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

Download artikel als PDF

Advertentie