Bindend advies d.d. 25 mei 2012/65121

(Mrs. Hussen, Zuur en Thunnissen)

Advocaat verschijnt niet ter zitting.

De cliënte heeft de advocaat ingeschakeld vanwege echtscheiding. Zij klaagt dat meer tijd is gedeclareerd dan aan de zaak besteed, en voorts dat zij de benadering als onprettig en onprofessioneel heeft ervaren, afspraken steeds niet werden nagekomen, en zelf veel moest opzoeken. Zij wenst mindering van het in rekening gebrachte bedrag: 1.960,75 euro is door haar niet aan de advocaat voldaan.

     De advocaat stelt in zijn schriftelijk verweer dat de zaak met voortvarendheid ter hand is genomen, en betwist dat aan de cliënte schade is toegebracht. In het geval de cliënte bedoelt dat haar tekort is gedaan bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap, kan dit de advocaat niet worden verweten; hij is daarbij niet betrokken geweest, en heeft slechts een voorlopige inventarisatie gemaakt. De cliënte heeft ter zitting nader toegelicht dat de advocaat ten tijde van zijn bespreking met cliënte, telefoongesprekken met derden heeft gevoerd, zonder behoorlijke toelichting van de noodzaak daarvan, en zonder duidelijk te maken dat de tijd die de onderbrekingen vergde, niet voor rekening van de cliënte zouden komen.

     De advocaat is niet ter zitting verschenen.

 

     De commissie oordeelt dat nu de advocaat niet is verschenen, de aanvullende toelichting van de cliënte als stuk wordt geaccepteerd. Niet gebleken is dat de advocaat duidelijke afspraken heeft gemaakt omtrent het buiten de declaratie houden van de kosten van aan derden bestede tijd. De commissie matigt het openstaande bedrag met 750 euro en acht de overige klachten ongegrond, nu daarvan niet is gebleken. 

Download artikel als PDF

Advertentie