Leidinggevende juristen werken gemiddeld 55 uur per week, terwijl ze volgens hun contracten werkweken van gemiddeld 38,6 uur moeten maken. Dat blijkt uit onderzoek onder 600 partners, general counsels en overheidsjuristen in opdracht van wervings- en selectiebureau denEngelsen legal search & consultancy.

Gemiddeld werken juristen tien uur langer sinds ze een leidinggevende functie hebben. Het aantal gewerkte uren verschilt naar geslacht: mannen werken 56,5 uur, vrouwen 53 uur. Verder maakt de functie verschil: Partners werken 57,5 uur, general counsels 53 uur en overheidsjuristen 50 uur per week. Gemiddeld besteden juristen aan de vakinhoud 33 uur en aan leidinggeven 22 uur. De extra werktijd wordt in negen op de tien gevallen niet gecompenseerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat iets meer dan de helft van de respondenten een bestuursfunctie buiten het werk heeft. Partners bekleden het meest een bestuurlijke functie naast hun werk (55 procent), gevolgd door de general counsel (42 procent) en de overheidsjuristen (35 procent).

Opvallend is tot slot dat vrouwen beduidend vaker het initiatief nemen om op een leidinggevende positie terecht te komen dan hun mannelijke collega’s. Ruim twee derde van de vrouwen heeft zelf actie ondernomen om een leidinggevende rol te bemachtigen. Mannen worden vaker gevraagd voor een dergelijke positie.

Advertentie