VVD-minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de sancties verscherpen tegen leden van de rechterlijke macht die zich misdragen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat hij deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister introduceert de mogelijkheid om rechterlijke ambtenaren na ‘ongeoorloofd gedrag’ disciplinair te laten schorsen door de Hoge Raad. Deze schorsing bedraagt maximaal drie maanden. In die tijd kan de Hoge Raad de betaling van de rechter geheel of gedeeltelijk stopzetten. Een rechter mag nu alleen gewaarschuwd worden of ontslagen.

Minister Opstelten schrijft aan de Tweede Kamer dat de huidige sanctiemogelijkheden ‘te beperkt’ zijn. Hij vindt dat adequate sancties nodig zijn om ‘de kwaliteit en de integriteit van de rechtspraak’ veilig te stellen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht mag van Opstelten niet uitmonden in ‘feitelijke ontastbaarheid’. De minister verzwaart ook de sanctie van een schriftelijke waarschuwing. Dat wordt een officiële berisping.

De Hoge Raad had minister Opstelten voorgesteld om ook een voorwaardelijk ontslag in te voeren, maar daar ziet de bewindsman vanaf. Een rechter die ontslag is aangezegd bij een volgende misstap, zou volgens de minister niet meer over voldoende gezag voor zijn functie beschikken. 

Opstelten introduceert ook enkele nieuwe ordemaatregelen. Zo kan de Hoge Raad een rechter overplaatsen naar een ander gerecht bij ‘een ongewenste situatie’. Als een rechter werk laat liggen, mag voortaan ook loon ingehouden worden. Daarnaast introduceert de minister een spoedprocedure waarmee de Hoge Raad een rechter op korte termijn op non-actief kan stellen.

Maarten Bakker

Advertentie