De advocatuur heeft er een specialisatievereniging bij: de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht. Een rechtsgebied waarbinnen volgens voorzitter Katelijne van Barneveld- Peters steeds meer vraag naar gespecialiseerde advocaten is.

Inmiddels heeft de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), die in de zomer van 2013 is opgericht, vijfenveertig leden. ‘Het is ons doel om ervoor te zorgen dat rechtzoekenden advocaten weten te vinden die genoeg kennis van zaken en ervaring met het erfrecht hebben’, aldus Van Barneveld-Peters. Daarnaast is de vereniging een aanspreekpunt voor advocaten die zich in het erfrecht willen gaan specialiseren.

Volgens Van Barneveld-Peters is er steeds meer vraag naar advocaten op het gebied van erfrecht. De vergrijzing is daar volgens haar een belangrijke oorzaak van. ‘Daarbij is het aantal samengestelde gezinnen toegenomen. Mensen gunnen elkaar minder en procederen steeds vaker over de erfenis.’

Van Barneveld-Peters vertelt dat veel advocaten erfrechtzaken ‘erbij’ doen. ‘Maar het is een technisch rechtsgebied waarbinnen je grote fouten kunt maken.’ Leden van de VEAN moeten minimaal 350 uur als advocaat werkzaam zijn geweest op het gebied van erfrecht in het jaar voorafgaand aan de aanvraag van het lidmaatschap, aspirant-leden 250 uur. De vereniging organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering waarin de leden ook casussen uit hun praktijk bespreken. Daarbij gaat de vereniging cursussen en lezingen organiseren.

Klik hier voor meer informatie. 

Advertentie