Het begon met een eenvoudig kort geding. Eiser vorderde van gedaagde twee miljoen euro terug wegens ontbinding van een aandelendeal.

Opmerkelijk detail: die gedaagde was net veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens drugshandel en witwassen. En uit het strafvonnis bleek dat hij een zak met contant geld had die hij niet goed kon verklaren. De voorzieningenrechter dacht dat hij werd gebruikt voor een witwasdeal en verklaarde partijen niet-ontvankelijk.

De zaak kwam in de publiciteit, en de betrokken advocaten kwamen voor de tuchtrechter. De advocaat van de koper, mr. Onderdonck, werd vorig jaar door de Bossche raad van discipline geschorst voor zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. En op 3 februari jongstleden was mr. Kayed aan de beurt bij de tuchtrechter in Arnhem.

De tuchtrechter somt op wat er zo al op witwassen wees. De cliënt van Kayed was al voor witwassen veroordeeld toen zij aan de zaak begon. Die aandelendeal stond op een ongedateerd A4-tje. De koopsom van twee miljoen was contant betaald, terwijl de verkoper de aandelen zelf nog niet in bezit had. De rechterhand van Desi Bouterse was zijdelings bij de zaak betrokken. En toch zag mr. Kayed in het waggelende en kwakende geval geen eend. Daar kwam bij dat ze tegenover de kortgedingrechter onwaarheid had gesproken. Kayed zag bij de tuchtrechter toe dat ze naïef was geweest. Ze kreeg een voorwaardelijke schorsing van twee maanden. Dat lijkt mild, maar de grootste straf is de schade aan haar goede naam.

Tekst: Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie