SEMINAR (CONTRA)-EXPERTISE BIJ GEDRAGSKUNDIG ONDERZOEK

Het standaardwerk ‘Gedragskundige rapportage in het strafrecht’ is herzien en dat is aanleiding voor een seminar over (contra)expertise bij gedragskundig onderzoek in strafzaken. Vier auteurs lichten actuele ontwikkelingen toe met betrekking tot het juridisch perspectief, het gedragskundig perspectief, het perspectief van de tenuitvoerlegging, tbs en de tenuitvoerlegging van de (voorwaardelijke) gevangenisstraf. Het seminar op 14 maart begint om 12.45 uur in het Manhattan Hotel Rotterdam op Weena 686. Voor meer informatie kunt u  een e-mail sturen naar [email protected]

 

AMSTERDAMLEZINGEN 2014: KENNISSTAD

In februari is de nieuwe serie Amsterdamlezingen begonnen met als thema Amsterdam Kennisstad. Verschillende hoogleraren vertellen over hun vakgebied en de rol die de stad daarin speelt. Op 17 maart is het de beurt aan Ernst Hirsch Ballin. De hoogleraar Rechten van de mens aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam vertelt over Amsterdam als kennisstad van het recht. De lezing, georganiseerd in samenwerking met de Wibautleerstoel, heeft plaats bij cultureel studentencentrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170 in Amsterdam en duurt van 20.00 tot 21.30 uur. 

 

SYMPOSIUM GRONDWET: BAKEN OF BALLAST?

Is de Grondwet een baken voor de Nederlandse samenleving? Of juist een ballast die noodzakelijke vernieuwing in de weg staat? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens dit symposium georganiseerd door het Montesquieu Instituut en het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Het symposium heeft plaats op 28 maart en begint om 13.15 uur in de Oude Zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Binnenhof 1a in Den Haag. Aanmelden is verplicht en kan via telefoonnummer 070-363 01 05.

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie