Hoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat bij ReulingSchutte in Amsterdam, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 9: ‘Partner worden! Toch maar niet…’

 

Bernadette  was sinds een paar jaar verbonden aan Keps Advocaten; een klein kantoor met twee partners annex aandeelhouders: Tom en Marnix. Bernadette, komend van een ‘groot’ kantoor, was destijds aangetrokken door Tom en Marnix om de arbeidsrechttak van Keps Advocaten op te zetten. De afspraak was dat Bernadette partner en medeaandeelhouder zou worden. Onlangs lieten Tom en Marnix echter aan Bernadette weten dat zij hadden besloten toch geen derde aandeelhouder toe te laten. Bernadette was woedend. Zij vond: afspraak is afspraak. Het conflict was inmiddels behoorlijk geëscaleerd. De partijen besloten een mediator in te schakelen.

De mediator startte de mediation met vertrouwelijke intakegesprekken. Daarin lichtte de mediator het proces van mediation en de mediationovereenkomst toe. Ook konden Bernadette, Tom en Marnix stoom afblazen en aangeven waar het hen om te doen was. Hiermee de-escaleerde het conflict. De eerste bijeenkomst verliep dan ook constructief en heel anders dan de laatste gesprekken waarin de gemoederen hoog waren opgelopen. Partijen werden het eens dat zij er belang bij hadden om er samen uit te komen en dat zij elkaar daarvoor nodig hadden. Juist in een kleine setting als het kantoor van Keps Advocaten. 

Bernadette wilde haar ambitie waarmaken en daar was nu een streep door gezet; al haar investeringen leken niets waard. Tom en Marnix begrepen dat dit zuur was voor haar en toonden zich bereid om samen te kijken hoe zij Bernadette zouden kunnen helpen aan een nieuwe plek. Zo hadden zij beiden een groot netwerk dat zij actief zouden willen benaderen. Aan beide kanten was verder van belang dat dit zonder gezichtsverlies en reputatieschade zou gaan. Ze realiseerden zich dat je elkaar altijd weer tegenkomt. De bereidheid bestond om Bernadette een startkapitaal mee te geven. Over de voorwaarden van de regeling en de gezamenlijke communicatie naar buiten werden partijen het snel eens.

Bij het onderhandelen over de hoogte van het startkapitaal sloeg de vlam echter weer in de pan. Omdat Bernadette zich nog steeds enorm gepiepeld voelde, vond zij dat ze recht had op een veel hoger bedrag dan Tom en Marnix bereid waren te betalen. Er ontstond een impasse. Tom liep zelfs van tafel met de uitroep: ‘Als het zo moet, dan zien we je wel in de rechtszaal.’ Afgesproken werd er een nacht over te slapen en toch een vervolgafspraak te maken, onder het motto procederen kan altijd nog. In de vervolgbijeenkomst besloot de mediator kort met alle drie afzonderlijk te praten. 

Marnix vertelde de mediator dat hij enorm met de zaak in zijn maag zat en hij wel bereid was om wat meer te betalen als dat de zaak zou oplossen, maar dat hij Tom, die daar niet van wilde weten, niet wilde afvallen. In het gesprek met Tom bleek dat er nog een persoonlijk belang van Tom speelde dat niet eerder op tafel was gekomen. Tom was onlangs gescheiden. Het echtelijk huis was met een fors verlies verkocht. Het betalen van een groot bedrag aan Bernadette zou ten koste gaan van zijn winst, juist in het jaar waarin hij het geld hard nodig had. Tom wilde echter niet dat dit in de mediation besproken werd. In overleg met de mediator bekeek hij wat er voor hem wel mogelijk was. Zo kwam Tom zelf met het idee om voor te stellen het bedrag in twee termijnen te betalen; in dat geval was hij bereid tot een wat hoger bedrag. Ook Marnix bleek dit een goed idee te vinden. 

De mediator overlegde apart met Bernadette en onderzocht in hoeverre Bernadette bereid zou zijn om ook nog een stap te maken om eruit te komen; zouden Marnix en Tom nog wat anders kunnen bieden? Na dit gesprek bracht Bernadette in dat zij bereid was een lager bedrag te accepteren als Tom en Marnix arbeidsrechtelijke vragen exclusief naar haar zouden doorverwijzen. De partijen waren er snel uit en de vaststellingsovereenkomst werd nog dezelfde dag ondertekend.

 

De namen van partijen zijn gefingeerd, tot personen herleidbare feiten zijn veranderd.

 

Download artikel als PDF

Advertentie